I skrivende stund er det bare dager til statsbudsjettet for 2019 blir vedtatt. I virke er spenningen stor om vi får gjennomslag for fjerning av 350 kroners grensen. Kristelig Folkeparti har krevet en fjerning for å kunne delta i en borgerlig regjering men som vi vet, i politikken kan alt skje når forhandlingene strammer seg til.

    • Publisert: 07 juni 2018
    • Tekst: BROR WILLIAM STENDE

For å sette kraft bak kravet har Virke i samarbeid med Handel og Kontor og mange små og store medlemmer finansiert en annonsekampanje som jeg håper dere, forbrukere og politikere har lagt merke til. Den viser en par hansker, en drill, en lekebrannbil og en leppestift, alle produkter man kan kjøpe fra utenlandske nettbutikker UTEN å betale moms. Det fører til 40 tapte arbeidsplasser og tapte avgifs- og skatteinntekter til Norge. Det er ikke det at vi ikke ønsker konkurranse fra utlandet men det må skje på like vilkår. I tillegg har noen av våre medlemmer signert et åpent brev som også har gått som annonser i alle store aviser i Norge.

Sverige har tatt grep

Sverige har innført merverdiavgift fra første krone ved all grensekryssende netthandel. Det finnes ikke lenger noen avgiftsfrie grenser, som den norske 350-kronersgrensen, som gir nordmenn anledning til å handle varer uten merverdiavgift og særavgifter i utenlandske nettbutikker. Resten av EU følger etter. Innen 2021 vil alle avgiftsfrie grenser være historie.

Sverige har også fått store utenlandske nettselskaper som Wish til å mva-registrere seg for salg til svenske kunder. Wish er ikke mva-registrert til Norge og Danmark. Mva-registrering for Wish, Alibaba, Amazon og andre nettselskaper i Kina og USA vil gjelde for alle EU-land innen 2021. Kontrollen med varer fra utenlandske nettsteder ble skjerpet i mars 2018, og svenske PostNord innførte et ekspedisjonsgebyr på 75 SEK. Innskjerpingen medførte at et stort antall småpakker, først og fremst fra Kina, ble liggende uavhentet hos PostNord. Svenske forbrukeres netthandel på kinesiske nettsteder har de seneste månedene gått ned, mens handelen har øket i nettbutikker i Sverige og EU.

Danmark og Finland

Danmark: Den danske avgiftsfrie grensen overfor land utenfor EU er 80 kr (DKK), mens den norske er 350 NOK. Danske PostNord tar for øvrig 160 kroner i gebyr, tilsvarende Posten i Norge, som tar 158. som har 5,7 millioner innbyggere, hadde i 2017 et antall på 10 millioner sendinger fra Kina gjennom danske PostNord. Norge hadde i 2017 15 millioner sendinger fra Kina gjennom Posten, noe som kan tyde på at den avgiftsfrie grensen virker sterkere i Norge enn i Danmark mht kjøp av småpakker, særlig fra Kina.

Finland: Finland har innført en elektronisk innbetalingsordning, der forbrukere som har handlet i utenlandske nettbutikker kan innbetale avgift og innføre varen gebyrfritt. Ordningen er populær og brukes ved de fleste utenlandske nettkjøp. Dette til tross for at Finland fortsatt har EUs maksgrense for avgiftsfri netthandel i land utenfor EU, 22 euro. Finland skal i likhet med resten av EU fjerne denne grensen innen 2021, slik at det blir mva fra første krone ved all grensekryssende netthandel – som i Sverige.

Når dette bladet kommer ut håper jeg våre politikere har tatt til fornuft og innført moms fra første krone ved kjøp fra utenlandske nettbutikker. I motsatt fra må vi smøre oss med tålmodighet og vente på EU direktivet som trer i kraft 1. januar 2021. Se mer på https://www.virke.no/ politikk/350-kronersgrensen

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev