Blant de mest originale norske møbelproduktene finner vi en sirkelrund laminert stol som kan gi urolige barn en urolig hverdag i folkehelsens tjeneste. -Det snakkes så mye om å endre skolen, men fortsatt er miljøet og møbleringen konservativ. Det har jo ikke skjedd stort fra elevene satt på benker, så fikk de stoler med fire bein. Det har de hatt gjennom generasjoner. Vi mener skolen må bli mer av en læringsarena der man løser opp i den statiske formen, forteller Randi Sudmann Tunheim, daglig leder i Rodeo Chair.
Rodeo vekker oppsikt om den bæres på gaten eller står på et messegulv.
Rodeo vekker oppsikt om den bæres på gaten eller står på et messegulv.

    • Publisert: 19 mars 2018
    • Tekst: Knut Skoe
    • Foto: Knut Skoe

Vi møter henne over en karbosterk frokost på en Manhattan-diner. Bærende på en Rodeo-stol gjennom trafikken i metropolen har hun blitt stoppet flere ganger, kvittet seg med fem seks brosjyrer og fortalt historien om den originale norske stolen til dem som har spurt hva hun bærer på. Mange andre behøver ikke spørre for å få historien om stolen og hva den kan gjøre med rygg, muskler, urolige barn, gutter med maur i kroppen osv. Helseministeren fikk historien over bagasjebåndet på Gardermoen. Foreldremøter og lærerkollegier får del i forskningsresultatene og den mer strukturerte fortellingen om hvordan sittemønster, sittestillinger og bevegelse under en statisk skolesituasjon kan bidra positivt på så mange måter i skolegangen for være håpe- fulle. -Foreldre og lærere kan være bra konservative, men det er utrolig hva en uredd rektor kan oppnå, forteller Randi. Hun har flere «turneer» i skolemiljøet bak seg. Flest i Rogaland, men også til andre deler av landet. På Ramstad skole i Bærum sitter elevene på Rodeo stoler. Men, det var ikke uten kamp. Mer om det siden. Hva er så historien om den sirkelrunde stolen som bærer det best forklarende ord i norsk møbeltitulering siden Stressless?

Gymball

Det begynte på mange måter med en medisinsk gymball. Fysioterapeut Frode Skretting fant at elever som satt på gymballer ved skolepulten fikk forbedret sin fysiske helse sammenliknet med elever som satt på konvensjonelle stoller – til og med i et utvalg der elevene på stolene var mer fysisk aktive som gruppe. Funnet interesserte naturligvis en fysioterapeut og ble tema for hans masteroppgave i neste omgang. Produktutviklingen mot den aktuelle stolen, slik den fremstår i dag, startet med å støpe inn ballen i glassfiber, sage av en «skalk» på hver side av ballen – dermed var formen gitt. En lang prosess senere var stolen forberedt for produksjon i laminert tre. –3D laminering på det nivået vi måtte ha det var ikke mulig å finne i Norge, vi måtte derfor til slutt til Italia forteller Randi Sudmann.

Frode Skretting og Randi Sudmann Tunheim
Frode Skretting og Randi Sudmann Tunheim

Ved siden av forskningen Skretting gjorde i forbindelse med sin Masteroppgave, baserer bedriften seg på andre resultater som styrker forståelsen for at bevegelse tar «maurene» ut av en urolig guttekropp i tidlig-skolealder. – Jo, det er jo ofte gutter det gjelder, forteller Skretting, som er spesialist i allmennfysioterapi MNFF og fortsatt aktiv som fysioterapeut, ved siden av å være faglig ansvarlig i bedriften som produserer hjertebarnet. Det er jo ganske innlysende, at barn som likevel sitter urolig på en stol får det lettere når selve stolen er ment for bevegelse. Rodeo-stolen er blant de svært få som gir mulighet til bevegelse langs alle akser, sidelengs, roterende og frem – bak. – Etter at vi hadde testet ut i klasserom fant vi en positiv sideeffekt i at stolen gir mer stillhet og ro i klasserommet. Ingen skraping med stolbein, eller vipping og fall. Støy er ellers et tema det jobbes mye med i skolemiljøet som i kontormiljøer ellers. En av elevene ved Ramstad skole oppsummerer for lokalavisen Budstikka; Lars synes stolen er litt hard å sitte på, men forteller at han «føler seg fri» når han bruker den. – Jeg kan bevege meg uten å bråke og jeg får sterkere rygg. Jeg tenkte med en gang at dette må jeg bare bli vant til, sier han. Rektor Siv Børven Moberg, forteller avisen at skolen hadde flere stoler til vurdering og mener de har gitt elevene en «gave» av god kvalitet. Stolene henges opp under pultene når de ikke er i bruk og bidrar til orden og enkel tilgang ved rengjøring av klasserommene.

Det moderne mennesket sitter mye – altfor mye. I så måte vil Rodeo-stolen være et eksempel på form som fyller en funksjon og har en nytteverdi. Helsedirektoratets studier viser at en tenåringsgutt sitter stille 69 timer i uken, eller 70% av dagen. I vokseperioden, hvor barn utvikler en sterk og funksjonell muskulatur, kan de stivne i et sittemønster som bidrar til en svakere og stivere kropp. – Vi håper at stolen skal kunne bidra til å endre de negative utsalgene av så altfor mye sitting, sier Randi Tunheim. Når bevegelsene styrker ryggmuskulatur og gir bedre bevegelighet i bekken og ryggsøyle håper vi å gi et lite, men godt bidrag i å demme opp for folkesykdommene som koster samfunnet og bedrifter store verdier og forringer enkeltpersoners livskvalitet. Vi kan ikke løse problemet, men vi kan jo gjøre litt, smiler de to entusiastene.

Rodeo produseres av selskapet Rodeo Chair i Stavanger. Skretting stiftet selskapet i 2012. Stolen ble lansert på markedet i 2014 etter en lang og komplisert utviklingsprosess. -Vi har fått svært god hjelp av Innovasjon Norge i tiden med utvikling og testing, prøving og feilimg forteller Tunheim. Det er et dynamisk utviklingsmiljø i Stavanger som vi har trukket veksler på. Under det gamle telegraftårnet på Ullandhaug like utenfor Stavanger ligger Ipark, som er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter og nærmere 900 ansatte. Her kan start-ups og bedrifter få tilgang til et stimuler.

Rodeo har solgt over 1.500 stoler til skoler over hele landet, og den brukes også på kontorer og arbeidsplasser.

Randi Sudmann Tunheim er en entusiastisk selger – og entusiasmen smitter.
Randi Sudmann Tunheim er en entusiastisk selger– og entusiasmen smitter.

Ut i verden

I følge Folkehelseinstituttet antar man at mellom 60 og 80 prosent av Norges befolkning vil være plaget av ryggsmerter i løpet av livet. Det er lite som tyder på at det er annerledes i store deler av vår del av verden. Derfor er Rodeo på vei ut i verden parallelt med en mer systematisk markedsføring i Norge. -Vi har vært på 100% Design med stolen og fikk fin respons fra et ganske kresent internasjonalt publikum forteller Randi. Vi treffer henne i New York der bedriften er en av fire representert på den norske fellesstanden og utstillingskonseptet Insidenorway.

Stolen vekker veldig oppmerksomhet, smiler daglig leder, som sammen med gründeren utgjør det meste av selskapets ansatte og som sammen må fortelle historien om den originale stolen for nysgjerrige amerikanere, som øyeblikkelig forstår helseargumentene, men som også synes om å skulle ha en eyecatcher som dette i stuen, eller på jobben, og definitivt i skolen!

RODEO CHAIR

Eiere: Frode Skretting m.fl.
Ledelse; Randi Sudmann Tunheim
Omsetning; ca. 3 millioner

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev