Konsernet jobbar fortsatt med produksjons- og kostnadseffektivisering, seier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i ei pressemelding. Ekornes-konsernet melder om driftinntekter på 759,5 millionar
Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes
Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes

    • Publisert: 15 juli 2016

Konsernet jobbar fortsatt med produksjons- og kostnadseffektivisering, seier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i ei pressemelding.

Ekornes-konsernet melder om driftinntekter på 759,5 millionar kroner i andre kvartal. Dette er 10,3 mill. høgare enn i andre kvartal 2015.

Resultat etter skatt endte på 59,2 millionar kroner i perioden, mot 28,3 mill. i andre kvartal 2015.

Ned for Stressless

Auken i driftsinntektene kjem trass ein nedgang på 8,6 mill. i omsetninga for Stressless-segmentet.

Marginforbetringa i perioden skuldasdt i hovudsak reduserte kostnadar, lågare råvareprisar og auka omsetning i Svane- og i IMG-segmentene, opplyser konsernet.

Økt ordreinngang

Ordreinngangen i andre kvartal utgjorde 783 millionar kroner, ei auke på 99 mill. samanlikna med same periode i 2015.

– Ekornes er ei solid verksemd i møbelindustrien, men vi må styrke konkurranseevna og auke lønsemd og vekst framover for å oppretthalde og vidareutvikle våre posisjonar. Vi jobbar derfor med produksjons- og kostnadseffektivisering og investerer i innovasjon og markedsutvikling», seier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes  i pressemeldinga.

Aksjekursen opp i dag

Aksjekkursen auka sterkt i morgontimane i dag – opp 5,3 8 % tidleg i føremiddag.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev