– Driften av Black Design har vært krevende med betydelig omsetningssvikt i 2013. Selskapet ikke er i stand til å
Frode Vevle måtte gå den tunge vei til skifteretten.
Frode Vevle måtte gå den tunge vei til skifteretten.

    • Publisert: 15 februar 2014

– Driften av Black Design har vært krevende med betydelig omsetningssvikt i 2013. Selskapet ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske forpliktelser.

Det skriver styreleder Frode Vevle i Black Design AS på Skogn i Nord-Trøndelag en pressemelding.

– Driften av Black Design har vært krevende med betydelig omsetningssvikt i 2013. Omsetningssvikt, kapitalbinding i utestående fordringer, samt kostbar investering i nytt lagerstyringssystem er medvirkende årsaker til at selskapet ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske forpliktelser, skriver styreleder Frode Vevle i en pressemelding.

Omsetningen i engrosdelen falt med 20 prosent til 58 millioner kroner i fjor, og året endte med underskudd på 18 millioner kroner.

Black Design AS sysselsatte 24 medarbeidere ved hovedkontoret i Skogn, samt 17 medarbeidere i de seks egeneide butikkene. Inkludert franchisedrevne butikker teller Black Design i alt 34 butikker.

Det vil nå bli opp til bostyret å ta stilling til om det er mulig å drive deler av virksomheten videre.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev