Det er tittelen på en større reportasje om Bohus i siste magasinutgave av MØBEL & INTERIØR. Her heter det at
Fasaden lyser opp i kveldsmørket i en bydel som er løftet opp med det nye handelshuset i Kulltangsveien i Porsgrunn, hvor Bohus flyttet inn i fjor høst. (Foto: Bohus Porsgrunn)
Fasaden lyser opp i kveldsmørket i en bydel som er løftet opp med det nye handelshuset i Kulltangsveien i Porsgrunn, hvor Bohus flyttet inn i fjor høst. (Foto: Bohus Porsgrunn)

    • Publisert: 23 februar 2017

Det er tittelen på en større reportasje om Bohus i siste magasinutgave av MØBEL & INTERIØR. Her heter det at kjeden har gjennomført en snuoperasjon etter et bunnresultat i 2013 på minus 24 millioner av en kjedeomsetning 2.235 millioner, til en resultatprognose på 110 millioner i 2016.

Nå gyver Bohus løs på en oppfølging som skal doble dette resultatet igjen om tre år, det vil 220 millioner i 2020. Det betinger minimum 30 millioner i årlig resultatforbedring som ligger i målsettingen i den nye strategien ”Fra investering til foredling” som ser fram mot 2020.

Kontinuerlig prosess

Arve Nymoen, i praksis konsernsjef som administrerende direktør både i Bohus Holding AS og Bohus AS. Han tiltrådte da de røde tallene kom fram i 2013.

Tunge investeringer i IKT-systemer hemmet økonomi og organisasjon. Mange mente at størst butikk var best butikk.  I tillegg kom finanskrisen, og vi hadde nok pådratt oss en makelighetskultur. Alt dette bidro til mange år med negativ resultatvikling.

– Vi var i den situasjon at den negative utviklingen måtte snus, og utarbeidet en helhetlig treårsplan med konkrete tiltak som ble forankret i hele kjeden. Den har vi i alle ledd fulgt i hele perioden. Organisasjonen ble giret for å bedre resultatene, med den vanlige resepten: ved økt omsetning og bruttofortjeneste, og kostnadsreduksjon. Bohus Holding AS fikk en to-delt rolle: Legge til rette for at varehusene kunne lykkes, og effektivisere egen drift.

Vellykket snuoperasjon

En vellykket snuoperasjon er ikke noe enmannsverk, poengterer Arve Nymoen: – Jeg skal ikke ha mye av æren, den er det hele organisasjonen som skal ha. Alle på kjedekontoret og i logistikkorganisasjonen har gjort en kjempeinnsats. Kjedekostnaden er redusert med 20 prosent og kostnadsmarginen på logistikk er redusert hvert år. Samtidig har vi lykkes med å gi et mer relevant tjenestetilbud som skal gi varehusene bedre mulighet til å lykkes. Og det er gjort en formidabel jobb i butikk leddet. Jeg er skikkelig imponert over det engasjementet og stå på viljen og målrettede arbeidet som er utført for å bedre resultatet.

– Bohus styrer nå selv hele transportlinjen fra innkjøp, det vil si fra leverandørene helt fram våre egne lagre. Det har slått positivt ut på transportkostnadene, naturligvis, men ikke mindre viktig: Leveringstiden til kundene er nå så mye kortere enn bare for et par år siden, at det er blitt ett av våre største konkurransefortrinn.

Sortimentstilpasning

Et av de mest sentrale tiltakene var å gå konkret inn i forholdet produkt/pris. – Vi definerte stue, soverom og spiseplass kjedens viktigste møbler. Det måtte til en markedstilpasning av priser med høyere marginer. Prosessen ble ikke enklere fordi valutautviklingen ikke har spilt på lag med oss; vi har hatt mer enn nok med å henge med på svekkelsen av den norske kronen.

– Sortimentstilpasningen innebar at vi styrket fokus på egne merkevarer (EMV) bl.a. på hage og madrasser, og vi gikk for nytt innhold barnerom og hvilestol.

Vi har en mer effektiv fordelings- og bestillingsmetode, med minimum beholdningspunkter  og automatiserte bestillingskvanta. Et annet tiltak var å redusere beholdning i varehusene for å øke omløp. Vi har nå en mye sunnere beholdning med større andel av salgbare varer og mindre ukurans. Kategorier ble tilpasset til mindre butikkareal.

Les hele historien i magasinutgaven – Tegn abonnement: mobeloginterior@medievekst.no.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev