Bransjevekst på 6 prosent i 2013 Møbelbransjen vil i år vil omsette for 21 milliarder kroner, som innebærer en salgsvekst

    • Publisert: 01 oktober 2012

Bransjevekst på 6 prosent i 2013

Møbelbransjen vil i år vil omsette for 21 milliarder kroner, som innebærer en salgsvekst på 5 prosent sammenlignet med 2011, hvis prognosen holder. Virke våger å prognostisere en vekst på 6 prosent i 2013.

Det fremkom under konjunkturseminaret arrangert av Hovedorganisasjonen Virke mandag formiddag.

Næringslivet ser lyst på 2013

Norske næringslivsledere ser få skyer på himmelen. I en undersøkelse der 921 medlemsvirksomheter i Virke har deltatt svarer mer enn halvparten at de forventer økt omsetning i 2013. 39 prosent forventer ingen endring fra i år mens bare 9 prosent frykter nedgang. – I takt med at de økonomiske urolighetene i Europa og resten av verden ser ut til å roe seg ser også norske bedrifter mer positivt på fremtiden. Selv om vi i liten grad har merket krisen her hjemme har den påvirket handlingene våre, sa Vibeke Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Avhengig av arbeidsinnvandring

Det positive bildet gjenspeiler seg også i bedriftenes planer om bemanning. 9 av 10 ledere svarer at de vil ansette flere eller beholde antall ansatte på samme nivå som i dag. Bare 1 av 10 forventer nedbemanning. – Det er flere år siden vi har sett så gode tall i medlemsundersøkelsene våre. Med Norges svært lave arbeidsledighet vil vi være helt avhengig av arbeidsinnvandring for å sikre videre økonomisk vekst, sier Madsen

Veksten fortsetter i handelen

Detaljhandelen er den tidligste og viktigste indikatoren for utviklingen i norsk økonomi. At det stort sett går greit i Norge viser seg også i Virkes prognoser for handelen. – Virke forventer en vekst i detaljhandelen på 5 prosent for 2013. Det er vekst på linje med det vi har sett så langt i år. Fortsatt holder forbrukeren litt igjen, så det er ikke snakk om noen kjøpefest, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.

Stor forskjell

Det er stor forskjell i utviklingen mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær, fremholdt Haartveit: – Snart bare reseptbelagte varer som kun omsettes gjennom en bransje. Utviklingen preges av internett-handel, og bransjen som benevnes ‘Bredt vareutvalg ellers’, som er en lavpriskanal med høy vekst.

Møbelbransjen

Møbelbransjen, som i år vil omsette for 21 milliarder kroner, er i god vekst. Det var relativt god vekst i fjor, og prognosen for en vekst i år på 5 prosent, vil treffe bra. Kanskje blir den enda litt høyre. Altså er det en veksttakt i stigning, som gjør at Virke våger å prognostisere en vekst på 6 prosent i 2013. Men det er ikke en flat vekst for hele møbelbransjen; det er fortsatt store forskjeller mellom aktørene. Det registreres små prisendringer; bransjen sier marginene er presset. Hva er det som påvirker omsetningsutviklingen? – Et godt boligmarked trekker opp, fremholdt Haartveit: I tillegg til høy omsetning av boliger øker igangsetting og fullføring også kraftig. Viktig å merke seg: Interiørvarer øker mest, og det er ekstra stor oppmerksomhet på utemøbler.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev