Møbelbransjen omsatte i 2015 for ca. 18 mrd. kroner. Anslaget for årets vekst er tre prosent, og samme for neste.
Lars E. Haartveit: – Bransjen går etter alt å dømme klart bedre enn detaljomsetningen viser.
Lars E. Haartveit: – Bransjen går etter alt å dømme klart bedre enn detaljomsetningen viser.

    • Publisert: 26 september 2016
    • Tekst: vanebo

Møbelbransjen omsatte i 2015 for ca. 18 mrd. kroner. Anslaget for årets vekst er tre prosent, og samme for neste.

– Men bransjen går etter alt å dømme klart bedre enn detaljomsetningen viser, fremholdt Lars E. Haartveit på Hovedorganisasjonen VIRKEs konjunkturseminar mandag..

Det er altså en klar volumnedgang – fra 4,4 prosent i 2015 – til tre prosent i år. Men det er store variasjoner. High-end (representert ved for eksempel Slettvoll, Bolia.com og Illums Bolighus) går bra.

Netthandel – og elektro på kjøkken – er viktige konkurrenter.

Status: Etter et par svake år, har omsetningen tatt seg opp. Møbelbransjen var tidlig ute med å videreføre økte innkjøpskostnader til kundene. IKEAS nyetablering i Ringsaker og etter tre såkalte service og pick-up points (Tromsø, Ålesund, Skøyen) har bidratt vesentlig til omsetningsveksten, fremholdt Haartveit.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev