Enkelte navn på mennesker og firmaer går igjen i i mange sammenhenger i historien om norsk design-, møbel- og interiørbransje. Bruksbo, Rastad og Relling, Hjort og Østlyngen er bedrifter som dukker opp når etterkrigstiden, gullalderen, gjenoppbyggingen og «Scandinavian Design» skal dokumenteres. Arne Remlov og Per Tannum står sentralt i persongalleriet.
Aktuelle møbler fra Bruksbo kan bestilles på formforlag.com og i din lokale bokhandler. Pris kr. 449,-
Aktuelle møbler fra Bruksbo kan bestilles på formforlag.com og i din lokale bokhandler. Pris kr. 449,-

    • Publisert: 01 juli 2019
    • Tekst: KNUT SKOE
    • Foto: FORM FORLAG

Den økende interessen for design generelt og den første norske gullalderen på femti og sekstitallet spesielt, har åpnet markedet for boklig dokumentasjon av perioden, dens aktører og produkter. De senere årene har bøker om Norske Stoler, om Rastad og Relling, om møbelbransjen, «Et fellesskap å stole på», med flere, blitt lansert, til glede for en økende skare av møbelinteresserte og til nytte for en bransje som alltid kan trenge litt drahjelp til å bygge selvbildet.

Nå står altså tegnekontoret Bruksbo for tur. Parhestene Mats Linder og Bjørn-Kowalski Hansen har begått en godt illustrert og fyldig bok om dette kontoret som gjorde seg gjeldende i norsk design fra 1941 og fremover. Nettopp Per Tannum og Arne Remlow var drivkreftene bak Bruksbo, som skulle få en ganske enestående posisjon gjennom femti og sekstiårene. Firmaet består den dag i dag og eies fortsatt av Per Tannums arvinger, men har en annen innretning nå enn da det spilte en av hovedrollene i utviklingen av norsk etterkrigsdesign.

Designer Rolf Hesland i aksjon på tegnekontoret hos Bruksbo i Uranienborgveien.
Designer Rolf Hesland i aksjon på tegnekontoret hos Bruksbo i Uranienborgveien.

Mats Linder er svensken som har bidratt til å dokumentere, samle og bygge fyldige arkiver over norsk design i en bred forståelse av ordet og dens produktkategorier. Han står bak flere boktitler om emnet (sist Norske Stoler sammen med Svein Gusrud) og er aktiv på flere flater fra nettsiden matslinder. no til Samler og antikkbørsen.

Bjørn-Kowalski Hansen er født I Bergen, 1979. Utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og er aktiv som kunstner, designer og kulturarkeolog. Over middels interessert i norsk møbelhistorie, blant annet som aktiv bidragsyter på Facebookgruppen «Forum for møbelhistorie». Han kaller seg selv altmuligmann i Form Forlag (forfatter, redaktør, designer, markedsføring og regnskapsansvarlig), som han eier sammen med blant andre Mats Linder.

Hansen gav i 2017 ut boken Norske Reklamefigurer 1920-1960. Han jobber for tiden med research til boken “Kunstnernes Hus` historie gjennom plakater og design

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev