Det blir forbudt å betale for varer med mer enn 40 000 kroner i kontanter, foreslår Regjeringen. Spesielt for butikker
Ifølge regjeringens forslag, skal butikker avvise kontantbeløp over 40 000 kroner. (Foto: NHO)
Ifølge regjeringens forslag, skal butikker avvise kontantbeløp over 40 000 kroner. (Foto: NHO)

    • Publisert: 07 april 2017

Det blir forbudt å betale for varer med mer enn 40 000 kroner i kontanter, foreslår Regjeringen.

Spesielt for butikker som selger dyre varer har dette stor betydning, selv om de omtrent aldri mottar så store kontantbeløp. De slipper nemlig å etterleve et regelverk om hvitvasking, et regelverk som bare blir mer og mer komplisert.

Slipper å lage risikovurderinger

– Når det kommer enda flere regler om noen måneder, ville det blitt masse nytt å sette seg inn i for bedriftene, dette er vi glad for at de nå slipper, sier Halvor E. Sigurdsen, fagleder for næringsjuss i NHO.

Blir forslaget vedtatt, slipper butikker å lage risikovurderinger, ha interne rutiner, kontrollere kunder, undersøke mistenkelige handler, rapportere til Økokrim, og så videre, og så videre, sier Sigurdsen.

Skal motvirke hvitvasking og terrorfinansiering

Den viktigste begrunnelsen for forslaget fra Regjeringen er å forebygge og motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Men Regjeringen har også lagt vekt på kostnadene for næringslivet.

Referanse: Prop. 76 L (2016 – 2017) – Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)

(Pressemelding)

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev