Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI) er nettverk av designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger som jobber sammen for å fremme

    • Publisert: 15 mars 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI) er nettverk av designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger som jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign nasjonalt og internasjonalt. Gruppen lanserte rapporten Designdrevet Bærekraft – En Fremtidsrettet Møbel- og Interiørindustri, under et arrangement på Doga mandag 12. mars. Rapporten har form av interessante samtaler med enkeltpersoner som har gjort grep i egne bedrifter som kan ha en positiv betydning i å endre bransjen i Grønn retning. Jan Chr. Vestre forteller om hvordan bedriften skal bli verdensmestre på bærekraft i sin bransje innen 2025. «Alle kan redde verden. Litt!» er Vestres credo og en rettesnor for bedriftens tenkning. Robert Kalstad ved Glomma Industrier fortelle om bedriftens virksomhet som omfatter å gi kvalitetsmøbler et nytt liv etter «oppussing» og nye trekk. Bedriftens virksomhet leder videre til presentasjon av bransjeorganisasjonen Norsk Industri Designindustriens tenkning om sirkulær økonomi – en av tidens buzzwords, med et grav alvorlig innhold og konsekvens. Rapporten er lesverdig og gir et godt innblikk i hvordan og hvorfor norsk møbel og interiørbransje har gode forutsetninger for å bli konkurransedyktig gjennom

miljøtenkning. Fem gode tiltak avslutter rapporten:

  1. lovgiving mot produkters planlagte foreldelse
  2. Transparente miljøfakta bør følge produkter som å kunne gjøre riktige valg ved innkjøp. Environmental Product Declaration (EPD) er en slik miljødeklarasjon som gir en lett forståelig oversikt over et produkts miljøimplikasjoner.
  3. Håndverkskunnskap; kvalitet varer lengre – og produkter kan repareres
  4. Synlig etikk i alle ledd. Produkter burde gi merverdi til andre deler av verdikjeden enn kun til bedriften.
  5. Kortreiste materialer. Resirkulering og lokal produksjpn av nye og tradisjonelle materialer.

Tidligere har gruppen utarbeidet rapporten En Grønn Vekstnæring for Norge

Målet med rapporten var å fortelle hvordan Design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri er en industriell vekstnæring og kan bidra positivt i omstillingen av Norge.

For mer info om SMI: https://doga.no/SMI

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev