Norges største møbelkonsern, Ekornes i Sykkylven, hadde en omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og et driftsresultat på rundt 310

    • Publisert: 05 februar 2016

Norges største møbelkonsern, Ekornes i Sykkylven, hadde en omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og et driftsresultat på rundt 310 millioner kroner i 2015.

Året før endte omsetningen på 2,8 milliarder kroner og driftsresultat var da på 266 millioner kroner, melder nrk.no.

Kvartalsresultat

Hegnar.no melder: ”Ekornes legger frem fullstendig resultat for fjerde kvartal og foreløpige tall for året 2015 onsdag 17. februar 2016, men allerede torsdag slapp selskapet noen av hovedtallene.

Ekornes venter en omsetning på rundt 840 millioner kroner i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med  786 millioner kroner i fjerde kvartal 2014.

Driftsresultat for kvartalet ventes i overkant av 70 millioner kroner sammenlignet med 73 millioner i samme kvartal i fjor.

Dette gir en forventet omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner og et driftsresultat rundt 310 millioner kroner i 2015, sammenlignet med en omsetning på 2,8 milliarder kroner og et driftsresultat på 266 millioner kroner i 2014.

Lavere driftsmargin

I Stressless-segmentet forventes en omsetningen i fjerde kvartal på rundt 640 millioner kroner og et driftsresultat på rundt 45 millioner kroner, sammenlignet med 655 millioner i omsetning og 77 millioner i driftsresultat i fjerde kvartal 2014.

Dette gir en driftsmargin innen segmentet på rundt 6,9 prosent i fjerde kvartal 2015, sammenlignet med 11,7 prosent i fjerde kvartal 2014.

Resultatet for fjerde kvartal 2015 er negativt påvirket av lavere omsetning og økte kostnader innen Stressless-segmentet. Dette er i hovedsak relatert til redusert driftseffektivitet i deler av kvartalet.

Videre er det i forbindelse med det pågående effektivitetsprogrammet gjennomført en rekke tiltak som har resultert i ekstraordinære omstillingskostnader på rundt 18 millioner i kvartalet.

Øvrige segmenter

Omsetnings- og resultatutviklingen for de øvrige segmentene har vært tilfredsstillende i kvartalet. For Svane ventes en omsetning i fjerde kvartal 2015 på rundt 61 millioner kroner (46), og et driftsresultat på rundt 6 millioner (-2).

Virksomhetsområdet Contract antas å omsette for rundt 16 millioner i den samme perioden (16), med et driftsresultat på rundt 4 millioner (2).

For IMG ventes en omsetning på rundt 118 millioner kroner (68) og et driftsresultat på rundt 34 millioner (20). I 2014 var IMG en del av Ekornes-konsernet fra 1.november 2014.”

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev