Fagmøbler Vennesla er en av de tydeligste konseptbutikkene, ikke minst utvendig, men også innvendig.
«Fagmøbler består

    • Publisert: 22 oktober 2012
    • Tekst: vanebo
Fagmøbler Vennesla er en av de tydeligste konseptbutikkene, ikke minst utvendig, men også innvendig.

«Fagmøbler består for det meste av små og mellomstore butikker, som ofte er familiedrevet. Dette gir en lokal tilhørighet og sjarm som mange kanskje savner i dagens samfunn og som vi tror vil ha sin plass i fremtiden dersom det gjøres på riktig måte.»

Slik beskriver Roy Arve Seime i Fagmøbler Norge kjedens markedsprofil anno 2012. En enda tydeligere butikkprofil tvinger seg fram i et møbelmarked under stadig sterkere endring.

Lars Hoel i Prodo AS stilte i et foredrag under Møbelkonferansen i Ålesund i vår spørsmål om hvilke posisjoner cluster-kjedene tar: ” Satser Skeidar/Living primært på pris, Møbelringen på norsk kvalitet og Fagmøbler på norsk kvalitet light?!” Har han rett med hensyn til Fagmøbler?

– Jeg er ikke helt sikker på hva han mener med ‘norsk kvalitet light’. Vel, Fagmøbler har noen norske leverandører, og vi har mange utenlandske, mest fra Sverige og Danmark, Baltikum og Nord-Europa for øvrig. Markedet endrer seg stadig raskere, og vi må finne de forbindelsene som til enhver tid er best for oss.

– Når det gjelder vår posisjon, så har vi, som den minste aktøren blant de landsdekkende møbelkjedene, tatt en posisjon som den lokale butikken, med en forhandler som kan sitt fag og kan hjelpe kunden med det de spør om og yter god service. Vi er lokalisert både på landet og i små og store byer med små og mellomstore butikker, gjerne familiedrevet. Dette gjør at personellet i våre butikker gjerne er mer oppdatert og ærekjære i forhold til kundebehandling og salg. En er avhengig av å behandle kundene på en slik måte at de kommer igjen gang etter gang, og at det snakkes positivt om Fagmøbler i lokalmiljøet. Vi har en yngre voksen og voksen målgruppe, men kan også tilby nyetablerere og yngre et spennende utvalg av møbler.

– Vi er en landsdekkende møbelkjede med 70 butikker fordelt over hele landet. For å tilfredsstille
kundenes forventninger, utvikler vi stadig produktsortimentet vårt med nye kvalitetsmøbler.
Vi leter etter impulser, trender og inspirasjon fra hele verden. Det gjør at vi kan tilby et
bredt og moderne sortiment til alle norske hjem.

Møbel og interiør er en av ytterst få bransjer som opplever påtagelig vekst her hjemme. Men halve veksten tar IKEA, som åpenbart satser massivt på å bli landsdekkende. Hvordan skal Fagmøbler møte IKEA-utfordringen?

– Fagmøbler har pr. i dag noen store varehus, men for det meste består vi av små og mellomstore butikker, som ofte er familiedrevet. Dette gir en lokal tilhørighet og sjarm som mange kanskje savner i dagens samfunn og som vi tror vil ha sin plass i fremtiden dersom det gjøres på riktig måte. Vi må gå inn i konkurransesituasjonen med litt flere parameter enn bare pris, og være tydelige på dette. At vi ikke er den største kjeden, gjør oss også mer tilpasningsdyktige, og vi er trygge på at vi vil lykkes bedre da.

 Lokal tilhørighet med andre ord et av kjedens sterkeste konkurransefortrinn?

– Ja, våre kunder forbinder Fagmøbler med førsteklasses service og fagkunnskap. Flere av våre butikkeiere er andre eller tredje generasjons møbelhandlere. De har arvet uvurderlig kunnskap og serviceinnstilling fra foreldre og besteforeldre – en arv som kommer kunden til gode.

Hvordan organiserer Fagmøbler markedstilpasningen?

– For å være tettest mulig på markedet har vi et markedsutvalg som består av fem medlemmer, valgt av butikkene, som står for utvelgelse og kvalitetssikring av sortimentet. Dette utvalget gjør en kjempeinnsats for kjeden og medlemmene. De holder seg oppdatert og reiser til leverandører og på messer for å finne gode varer og ikke minst finne en logistikk som kan fungere over hele landet. At medlemmene er møbelhandlere som har mye kundekontakt, er avgjørende viktig for hvordan sortimentet utvikles hele tiden. For oss som kjede er dette en styrke.

– Vi arbeider kontinuerlig med å tydeliggjøre og styrke vår posisjon i markedet. Vi må tilpasse oss våre kundegrupper i mange forskjellige lokalmiljø og har derfor et bredt sortiment. Internett er en plattform der vi har anledning til å vise hele vår bredde og samtidig henvende oss til kunder i alle aldersgrupper over hele landet. Både nettsiden vår og sosiale medier er derfor viktige satsingsområder for Fagmøbler. Trafikken til nettsiden har økt kraftig hvert år og er i stadig utvikling. Den siste oppgraderingen inkluderer et 3D tegneprogram som også har interiørplanlegger. Det vil si at kunden for eksempel kan bygge sin egen modulsofa og hylleseksjon og deretter se hvordan den vil ta seg ut i sin egen stue.

 Eksempel på vellykket konseptutvikling?

– Odel sengeløsninger det mest vellykkede konseptet vi har utarbeidet de siste årene. Vi mente vi hadde et uutnyttet potensial på madrasser og bestemte oss for å starte på nytt og lage vårt eget konsept. Etter en grundig gjennomgang av leverandører valgte vi Hilding. En analyse av hva vi trengte av sortiment i butikkene, dannet grunnlaget for utviklingen av Odel-kolleksjonen. Deretter ble innpakningen i form av butikkutstillinger, foto og brosjyremateriell utformet. Butikkutstillingene er blitt virkelig flotte, betjeningene er trygge på hva de selger, kundene liker produktet, og omsetningen har virkelig tatt av.

Med kjedebutikker som spenner i størrelse fra noen få hundre kvadratmeter butikkareal til varehusstørrelse, blir det ikke lett å framelske stadig renere konseptbutikker?

– Riktig, men en nødvendig prosess. Pr. i dag er butikkene i Vennesla, Bergen, Bodø og Harstad de som fremstår tydeligst som Fagmøblers konseptbutikker innvendig og utvendig. Vi har en jobb å gjøre med å profilere alle kjedebutikkene som konseptbutikker. Utgangspunktet er ikke håpløst: Vi har et så stort sortiment at medlemmene våre kan bruke de delene av sortimentet som passer best i respektive lokalmarked, uansett størrelse.

– Det er stort aksept for en tydeliggjøring av Fagmøbler-profilen både utvendig og innvendig. Innvendig også i betydningen gode utstillinger i den grad plassen tillater det. Dette er en prosess som tvinger seg fram, men vi må ta lokale hensyn,  i tråd med Fagmøbler-kulturen, sier Roy Arve Seime.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev