Fredag ettermiddag 17. mars ble det enighet mellom partene i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Hovedorganisasjonen Virke møtte
Virkes forhandlingsleder, Inger Lise Blyverket, og LOs forhandlingsleder, Tor-Arne Solbakken etter signering. (Foto: Virke)
Virkes forhandlingsleder, Inger Lise Blyverket, og LOs forhandlingsleder, Tor-Arne Solbakken etter signering. (Foto: Virke)

    • Publisert: 17 mars 2017

Fredag ettermiddag 17. mars ble det enighet mellom partene i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer.

Hovedorganisasjonen Virke møtte henholdsvis LO og YS til forhandlinger i mellomoppgjøret 2017.

– Det har vært konstruktive og gode forhandlinger, og vi er fornøyd med å ha kommet frem til et ansvarlig resultat som sikrer arbeidsplasser og bidrar til det viktige omstillingsarbeidet vi er midt oppe i, sier forhandlingsleder i Virke, Inger Lise Blyverket.

Innenfor rammen på 2,4 prosent

Det framforhandlete resultatet er innenfor den økonomiske rammen 2,4 prosent som ble lagt gjennom forhandlingene i frontfaget.

– Virke er opptatt av å være lojal til frontfagets rammer, men må samtidig tilpasse lønnsreguleringen til våre avtaler. Det innebærer at det ikke er gitt tillegg ut over garantilønnsreguleringer på de store overenskomstene innenfor handel og funksjonærsjiktet, fortsetter Blyverket.

På de øvrige overenskomstområdene, er det gitt enten 50 øre per time eller 2 kroner per time, avhengig av om lønnsnivået på overenskomsten er over eller under 90 prosent av industriarbeiderlønn. For studentsamskipnadene er det ikke gitt kronetillegg men avsatt pott til lokale forhandlinger.

Garantilønnsordningene skal utredes

Partene ble også enige om at det nedsettes partssammensatte utvalg mellom LO og YS som skal se på garantilønnsordningene. De skal utrede hvorvidt garantilønnssatsene står i rimelig forhold til den faktiske gjennomsnittslønnen i overenskomstområdene. Utvalget skal levere sine forslag senest 15. november 2017 slik at disse behandles i hovedtariffoppgjøret 2018.

– Dette er et moderat oppgjør, som vi har gode grunner til å være fornøyd med. Vi har både holdt oss innenfor rammen i frontfaget, og blitt enige om å se nærmere på garantilønnsordningene. Det er nødvendig for å ivareta virksomhetenes konkurranseevne og verdiskaping i fremtiden, sier Blyverket.

(Pressemelding) 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev