Et blikk tilbake på 2016, og høyst foreløpig – fasiten får vi først når terminstatistikken for hele 2016 foreligger. Det kan se ut som veksten i butikkhandel med møbler vil bli betydelig lavere i fjor enn den var året før.

    • Publisert: 13 januar 2017
    • Tekst: Av bransjedirektør BROR WILLIAM STENDE

Hvis vi sammenligner bransjens omsetningsutvikling i perioden januar–august 2016 med tilsvarende periode i 2015 viser tallene kun en marginal vekst på 0,9 %. Veksten i 2015 var på hele 6,6 %. Det kan se ut som store deler av verdiveksten i 2015 skyldes økte priser. Prisveksten ligger godt over omsetningsutviklingen gjennom hele 2015. Dette ser vi også i de 8 første månedene av 2016, men prisveksten er betydelig lavere enn i 2015. I fjor så det ut som det meste av prisveksten var tatt ut, prisveksten viser fallende tendenser gjennom året og er i ferd med å stabilisere seg.

2016 – et år på det jevne eller den nye normalen?

I Virkes prognoser for 2016 anslår vi en verdivekst på 3 %. Foreløpige tall fra terminstatistikk og detaljomsetningsindeks samt Virkes interne statistikk gir sterke indikasjoner på at omsetningsveksten for 2016 vil havne nærmere to prosent.

Volumene tar seg litt opp i fjerde termin selv om verdiveksten per importert tonn vokser mer, – og det ser ut til at prisveksten er akseptert av konsumentene. Det ser også ut til at forbrukerne velger færre men dyrere produkter.

Netthandel vokser sterkere

Norsk netthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler har vokst med hele 31,6 % i gjennomsnitt hvert år i perioden 2008 – 2015. Fra august 2015 til samme måned i fjor med hele 27,3 %. Utenlandsk netthandel med møbel og interiørartikler har vokst med 10,3 % i gjennomsnitt hvert år fra 2012 til 2015. Det vil si at norske forbrukere handler på nett i utenlandske nettbutikker for nærmere en halv milliard i møbel og interiørartikler og at denne varegruppen er på syvende plass over produkter vi handler mest på nett. Det er grunn til å forvente fortsatt sterk økning i nettsalget. Vi ser videre at de møbelkjeder som har nettbutikk har en sterkere omsetningsvekst enn kjeder uten dette tilbudet og fremdeles mangler over halvparten av møbelkjedene egen nettbutikk.

Færre konkurser I 2016 ser

det ut til å bli færre konkurser enn året før, bare 7 i de tre første kvartalene. Året før var antallet konkurser hele 24 og vi må helt tilbake til året etter finanskrisen for å finne like mange. I årene 2009 til 2015 har antallet konkurser vært tosifret med unntak av 2012 hvor det kun var fem.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev