Dette gjelder særlig harde tresorter. Norske myndigheter har alt pålagt en bedrift å endre sitt ventilasjonssystem. EUs endring gjelder Europaparlaments-

    • Publisert: 22 februar 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Dette gjelder særlig harde tresorter. Norske myndigheter har alt pålagt en bedrift å endre sitt ventilasjonssystem.

EUs endring gjelder Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av 29. april 2004 om vern av arbeidstakerne mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelege stoff i arbeidet. – Dette gjelder også inn i norsk lovgivning, men foreløpig ser det ut til at den nye minimumsgrensen vil komme på det nivå vi allerede har, sier bransjesjef Egil Sundet.

Likevel, eller kanskje på grunn av revisjonen av direktivet, har Arbeidstilsynet nå foreslått å fjerne unntaket for trestøv i forbindelse med ventilasjon i Arbeidsplassforskriften 7-2. Dette vil i så fall berøre både møbel- og annen trebearbeidende industri.

Unntak

I Norge har vi hatt unntak som kom inn for flere ti-år siden er de økonomiske konsekvensene dette ville få for møbel- og treindustrien. Det har vært gjennomført et tilsyn i trebearbeidene bedrift som har hatt tilsyn og som har fått pålegg om å bytte ut ventilasjonssystemet. Det er antydet at dette vil koste de et sted mellom 1-3 mill. kroner.

I Sverige er det ikke varslet endringer i bruk av returluft, selv om det antydes at for bjørk kan det skje endringer i vurderingen. Også i Tyskland og Østerrike er det trolig liknende unntak som vi har, sier bransjesjefen.

Norsk Industri ønsker tilbakemelding fra bedrifter

– Vi arbeider med denne saken for å se om det er mulig å videreføre unntakene, sier Egil Sundet. For å samle mest mulig informasjon ønsker vi tilbakemelding fra medlemsbedrifter som har faktaopplysninger i smått eller stort og innspill om hvor problematisk et forbud om returluft kan bli.

Mer på Norsk Industris websider

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev