Møllergaten har ligget som en stripe av design, sittekomfort og innredning siden «tidenes morgen». I tiden før kjedeforretninger og kjøpesentre var Møllergaten i Oslo som et utendørs varehus der man ikke gikk mange skrittene mellom hver forretning. En gradvis nedbygging og utflytting har vært regelen de siste tiårene. Kanskje ligger det en sørgelig symbolikk i at produkter for hjemmekosen nå viker plassen for utelivets gleder. «Møbelgaten» er på vei til å bli «Pubgaten» om huseierne langs gaten fortsetter å få leiepriser god design og komfort ikke kan forsvare.
Vi flytter i løpet av 2019, sier Henning Krosby. Familien har drevet møbelhandel fra forskjellige lokaler i Møllergata i generasjoner.
Vi flytter i løpet av 2019, sier Henning Krosby. Familien har drevet møbelhandel fra forskjellige lokaler i Møllergata i generasjoner.

    • Publisert: 07 januar 2019
    • Tekst: KNUT SKOE

Her kommer det en anleggsvei rett gjennom huset forteller Henning Krosby. Familien Krosby har drevet møbelhandel fra mange lokaler i strøket. Siste stoppested før flytting ut av sentrum er den lave bygningen som tidligere huset en annen møbelhandler; Carl Paulsen.

– Vi kjøpte gården av Paulsens etterkommere og fikk bare noen måneder her før bomben smalt i 22. juli. Nå må vi ut når Statsbygg begynner gjenoppbyggingen av regjeringsbygget i Grubbegata forteller Krosby. Vi må ut før 1. oktober. Vi er ikke sikre på hvor vi flytter ennå, forteller Henning.

Hos A.Huseby har de funnet nytt tilhold – i den som kan bli den nye «Møbelgaten », Karenslyst Allè på vestsiden, og i utkanten av byen. Her flytter de inn i løpet av våren 2019 til et område Slettvoll, Møbelringen, Bohus, Bolia og Expo Nova har gjort til et interiørsentrum i vest. –Det blir spennende – og krevende, sier Tove Mette Eikefet hos Huseby.

Sammen med A.Huseby og Furu Spesialisten er Krosby for de siste Mohikanere å regne. I løpet av 2019 vil Huseby og Krosby være borte og en historie som inkluderer bransjenavn som Martin Olsen, A-Møbler, Eriksen Møbler, Carl Paulsen, Hroar Andersen, Esbjug og flere være over. Ingen av bedriftene vil lenger være lokalisert i Oslo sentrum, de fleste av dem har opphørt.

– Dagens ensidige fokus på trafikkhindrende tiltak mot bil, etterlater enkeltvirksomheter og mindre butikker som ofre for en politikk som ikke tar vare på omsetning og arbeidsplasser i handelen, sier Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i Oslo Handelsstands Forening. I de områder som Oslos politikere nå har mest fokus på – sentrum, Hovinbyen og knutepunkter, må bedriftene prioriteres. Politikken må sikre konkurransekraft og lønnsomhet for å skape fremtidige gode byrom. Den må stimulerer til, snarere enn hindre, handel!

– Vi blir her fortsatt, vi, sier Pål Harald Gulbrandsen. Møbelhandleren i Furu Spesialisten, som etter hvert tilbyr et bredere sortiment og mindre furu, bruker navnet FS Møbler og holder til i den østre delen av Møllergaten. -Vi ligger litt annerledes til her borte og det er fortsatt mulig å nå oss pr. bil. Men, vi har merket at det er mindre trafikk vi også. Da vi etablerte oss her i 1993 tror jeg det var rundt 20 møbelhandlere i gaten – nå blir vi den eneste som er igjen, sukker Gulbrandsen.

Møllergaten har gradvis blitt tilpasset kravene som gjelder for den bilfrie byen. Bomtakstene er økt betraktelig det siste året, noe som har gjort det langt mindre fristende å ta turen pr. bil inn til sentrum av Oslo. Deretter er antallet parkeringsplasser i gatene drastisk redusert til fordel for bedre plass og bedre tilrettelegging for gående og syklende. Fordelene for dem som oppholder seg i byen er åpenbare; bedre plass, luft og mindre støy. Ulempene er også åpenbare, mye av dynamikken i byen er borte. -Jeg stod her i gaten en lørdag i det som vanligvis er den mest travle handletiden, forteller Henning Krosby – uten å se hverken en bil eller et menneske. Det er jo godt for miljøet, men …..?

Møllergata, sentrum, Oslo 1, fra Stortorget til rosteds gate. Gammel vei (Mølleveien) til Akers Bro og Kongens Mølle ved ved Nedre Foss. Forstadsbebyggelse fra 1700 tallet. Gatens istandsettelse og vedlikehold var tillagt byen 1790, østre del mellom Hausmanns gate og Stortorvet lå under byens handelsterritorium fra 1839. Hele gateløpet innlemmet i byen i 1859.

Kilde; Oslo Byleksikon,
Kunnskapsforlaget

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev