SSB melder om færre konkurser på landsbasis i andre kvartal 2017, med unntak av Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold
Illustrasjonsfoto: konkurshjelp.wordpress.com
Illustrasjonsfoto: konkurshjelp.wordpress.com

    • Publisert: 31 juli 2017
    • Tekst: vanebo

SSB melder om færre konkurser på landsbasis i andre kvartal 2017, med unntak av Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Finnmark, Vestfold og Østfold som hadde en økning.

Hordaland og Akershus var fylkene med den største prosentvise nedgangen. I Hordaland var nedgangen på 36 prosent fra 2. kvartal i fjor, viser statistikken Opna konkursar. Tilsvarende tall for Akershus var 35 prosent.

Nedgangen i absolutte tall var størst i Hordaland og Oslo med respektive 65 og 59 færre konkurser enn i 2. kvartal 2016.

Nest flest i handel

Åpnede konkurser etter næring, viser at ’Varehandel, reparasjon av motorvogner’ stod for de neste fleste med 247 konkurser (innbefattet 26 i enkeltpersonforetak inkl. personlige konkurser, med 26), som er 12 færre enn i samme periode i 2016. Bare bygg og anlegg hadde flere: 433 (116).

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev