Norsk møbelindustri leder nå an i et europeisk initiativ for å få slutt på bruken av flammehemmende kjemikalier i møbler
"Troikaen" som dro saken i gang. Fra v. bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri, President Markus Wiesner, European Furniture Industries Confederation (EFIC) og generalsekretær Roberta Dessi, EFIC.
«Troikaen» som dro saken i gang. Fra v. bransjesjef Egil Sundet, Norsk Industri, President Markus Wiesner, European Furniture Industries Confederation (EFIC) og generalsekretær Roberta Dessi, EFIC.

    • Publisert: 13 oktober 2016

Norsk møbelindustri leder nå an i et europeisk initiativ for å få slutt på bruken av flammehemmende kjemikalier i møbler og madrasser.

Det melder blad Møbel & Interiør i sin siste utgave som nå er under distribusjon: I sofaen, i kontorstolen eller i sengen på barnerommet, kan det være slike kjemikalier. Mange av dagens møbler inneholder dette, som er ment å gi økt brannsikkerhet, problemet er at de også kan være helseskadelige.

Initiativ til en bred allianse

Norsk møbelindustri leder nå an i et europeisk initiativ for å få slutt på bruken av flammehemmende kjemikalier i møbler og madrasser. Bare EU kan sørge for et felles europeisk regelverk, derfor er det tatt initiativ til en bred allianse som kan legge press på Europakommisjonen. Sammen med helse- og miljøorganisasjoner, brannmenn og fagforeninger møtte møbelindustrien europeiske beslutningstakere i Brussel i September.

– Med liten eller ingen beviselig effekt på brannsikkerheten, er det galskap å pålegge møbelprodusenter å bruke kjemikalier som potensielt er svært skadelige for både mennesker og miljøet, sier bransjesjef i Norsk Industri Møbel+Interiør, Egil Sundet.

Ingen beviselig effekt på brannsikkerhet

For mens kjemikaliene kan gi deg og meg helseplager, viser forskning at stoffene ikke bidrar beviselig til økt brannsikkerhet. Flammehemmerne har også en annen, utilsiktet effekt: De svekker konkurranseevnen til norsk møbelindustri på det internasjonale markedet.

En rekke forskningsrapporter peker på de negative konsekvensene av bruken av flammehemmende kjemikalier. Spesielt er de langsiktige skadevirkningene på helse og miljø alvorlige. Møbler som inneholder flammehemmere kan ikke resirkuleres på en forsvarlig måte, ettersom kjemikaliene ikke brytes naturlig ned i miljøet. Møblene som produseres i dag kan være et miljøproblem om 20-30 år.

Kan ikke pålegge

– For at møbelindustrien skal kunne delta i en sirkulærøkonomi kan vi ikke pålegges å bruke kjemikalier som gjør at møblene ikke kan resirkuleres på en trygg måte, sier Roberta Dessí, Secretary General, European Furniture Industries Confederation.

En fungerende sirkulærøkonomi – en økonomi der det som i dag er varer kan gjenvinnes i fremtiden – er et av EUs hovedsatsingsområder.

Les hele historien i magasinutgaven. Tegn abonnement: mobeloginterior@medievkst.no

 

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev