Klarna bryter ikke loven. Markedsrådet har slått fast at Klarna ikke bryter finansavtaleloven med praksisen de har for å inngå

    • Publisert: 10 juli 2017
    • Tekst: vanebo

Klarna bryter ikke loven.

Markedsrådet har slått fast at Klarna ikke bryter finansavtaleloven med praksisen de har for å inngå kredittavtalen Klarna Konto, melder forbrukerombudet.no. Klarna står for betalingsløsningene og kredittilbudene i svært mange nettbutikker brukt av norske forbrukere.

Forbrukerombudet mente avtaleinngåelsen og vilkårene for Klarna Konto var i strid med markedsføringsloven og finansavtaleloven og tok saken inn for Markedsrådet.  Saken har blant annet dreid seg om når kravene til avtalens form og innhold etter finansavtaleloven § 48 gjør seg gjeldende under avtaleinngåelsen, og om kravet til signatur er et formkrav.

Markedsrådet uttaler blant annet:

«Markedsrådet kan ut fra det samlede rettskildebildet ikke se at fil. § 48 første ledd kan tolkes slik at det gjelder et formkrav til signatur. En slik tolkning lar seg ikke utlede av ordlyden, og uklarhetene i lovens forarbeider gir ikke noen klar indikasjon på at bestemmelsens forhistorie støtter et slikt tolkningsresultat. Hertil kommer at et formkrav som nevnt synes å komme i konflikt med direktivet, som er et fullharmoniseringsdirektiv.»

LES: Vedtaket til Markedsrådet.

Vedtaket til Markedsrådet er endelig og Forbrukerombudet kan ikke klage på avgjørelsen. Ombudet må betale saksomkostninger på 202 866 kroner.

(Kilde: Forbrukerombudet)

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev