• Oppgang på 0,2 prosent m/m i april etter 0,1 prosent måneden før • Varekonsumindeksen steg 0,1 prosent m/m •
Seniorøkonom Kyrre Aamdal. (Foto: DNB)
Seniorøkonom Kyrre Aamdal. (Foto: DNB)

    • Publisert: 30 mai 2017

• Oppgang på 0,2 prosent m/m i april etter 0,1 prosent måneden før

• Varekonsumindeksen steg 0,1 prosent m/m

• Tallene peker mot en svak forbruksvekst i andre kvartal

Det skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal I DNB Markets i sin morgenrapport:

Vurdering: Varekonsumet har i hovedsak stått på stedet hvil siden starten av 2015. Det er ingen ting i dagens tall som tyder på at den trenden er brutt. Norges Bank har moderate anslag for forbruksveksten og dagens tall kommer ikke til å endre på det.

Sportsutstyr bidro positivt i påskemåneden: Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde butikker med salg av sportsutstyr, tekstiler og utstyrsvarer og klær en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Det samme gjelder salg av kommunikasjonsutstyr og salg av ur, gull- og sølvvarer. Dagligvarebutikkene og salg av mat og drikke i spesialforretninger hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet i denne perioden. Detaljomsetningene ser ut til å ta seg litt opp etter en svak utvikling i første halvår av 2016, men omsetningen i mars og april er 1 prosent lavere enn omsetningen i disse to månedene for to år siden.

For tredje måned på rad falt kjøp av biler og drivstoff, og bidro til at varekonsumet kun steg med 0,1 prosent fra mars til april. Forskyvninger av påsken mellom mars og april påvirker de enkelte månedstallene og sesongmønsteret. Ses mars og april under ett, har varekonsumet falt fra februar, mens detaljomsetningen har steget litt. Varekonsumet brukes som input til beregningene av privat forbruk i nasjonalregnskapet. Varekonsumet i april er på nivå med gjennomsnittet for første kvartal. Det peker mot en svak forbruksvekst i andre kvartal.

Markedsreaksjoner: Små eller ingen utslag i markedene like etter tallene.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev