Design- og ferdigvareindustrien har en god utvikling så langt i 2017. Eksporten økte med 4 prosent i første kvartal 2017.
Egil Sundet: – Norsk eksportindustri er langt bredere enn produkter innen olje, gass og fisk. (Foto: Kristian Hansen/Norsk Industri)
Egil Sundet: – Norsk eksportindustri er langt bredere enn produkter innen olje, gass og fisk. (Foto: Kristian Hansen/Norsk Industri)

    • Publisert: 26 juni 2017

Design- og ferdigvareindustrien har en god utvikling så langt i 2017. Eksporten økte med 4 prosent i første kvartal 2017. For norsk møbelindustri var 2016 et godt år også.

Det skriver Norsk Industri møbel+indteriør på sin hjemmeside: – Dette er gledelig, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien. Vi forventer en vekst i 2017. Det skjer mye godt arbeid i bedriftene og valutaen er gunstig, likevel kan vi ikke ta det for gitt. Tallene er for hele sektoren og det er ulik utvikling i enkeltbedriftene, sier bransjesjefen.

Designindustrien er bransjeforeningen i Norsk Industri for ferdigvareindustribedrifter innen blant annet møbel, interiørtekstil, glass og porselen, varme, belysning og flere andre produktkategorier. Drøyt 120 bedrifter er medlemmer.

Sterk vekst

Over de siste fem årene (2012–16) har ferdigvareindustriens eksport økt med 10 prosent, med en sterk vekst i 2015 og en korreksjon i 2016, sier Egil Sundet. Siden 1990 har eksporten i snitt økt med 8 prosent. Likevel er dette lavere enn eksportveksten til hele Norge, foruten de siste årene etter oljepriskorrigeringen. Ferdigvareindustrien hadde i 2016 en eksport på 61 mrd. kr og sysselsatte om lag 60.000.

– Dette viser at norsk eksportindustri er langt bredere enn produkter innen olje, gass og fisk, sier Egil Sundet. Ferdigvareindustrien har ikke vært på myndighetenes radar eller hatt gode virkemidler.

– I arbeidet med industrimeldingen har vi pekt på at vi mangler virkemidler, som finnes i våre naboland. Spesielt gjelder dette en eksportutviklingsordning, sier bransjesjef Sundet. Skal Norge få flere ben å stå på, er dette en viktig ordning å få på plass.

Eksportøkning i i 2016

Designindustrien, som er del av ferdigvaresektoren, hadde en eksportøkning på 2,4 prosent i 2016. Møbelindustrien utgjør nesten halvparten av designindustrien i Norge, og hadde et bra år i 2016. Norsk møbelproduksjon økte med knapt 2 prosent, eksporten økte med 3 prosent, mens importen falt med -0,4 prosent. – Det er første gang på mange år at møbelimporten faller, sier bransjesjef Sundet.

Norsk designindustri har en industriomsetning på vel 17 mrd. kr, sier Sundet. Verdiskapingen ligger i industribedriftene, og selv om design er en viktig innsatsfaktor utgjør designerne anslagsvis 3 prosent av de vel 10.000 ansatte i designindustrien. Vekst i verdiskapingen kommer derfor i all vesentlighet fra økt omsetning i industrien.

(Kilde: Norsk Industri møbel+interiør)

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev