Administrerende direktør og eneeier av Brunstad AS, Helge Brunstad, velger etter snart 40 år i lederstolen å trekke seg tilbake

    • Publisert: 09 august 2013
    • Tekst: mogi_admin

Administrerende direktør og eneeier av Brunstad AS, Helge Brunstad, velger etter snart 40 år i lederstolen å trekke seg tilbake fra selskapets daglige drift.

Han vil fortsatt være aktiv inn mot selskapet gjennom HADI Invest og Brunstad Invest som eier 100 % av aksjene i Brunstad AS og i det estisk lokaliserte selskapet Violante OÜ.

Helge har over en lang periode ledet den familieeide bedriften til å bli en attraktiv arbeidsplass i Sykkylven, og frem til år også på Stranda, og vært bedriftens ansikt utad. Under hans ledelse har Brunstad opparbeidet seg et godt rennommé i møbelbransjen og utviklet suksessrike produkter som har sine tydelige røtter i skandinavisk design.

Brunstad AS har det siste året vært gjennom en tøff struktureringsprosess. Målsettingen har vært å optimalisere ressursbruken totalt i selskapet ved å samordne lokasjoner, personell og funksjoner. Helge har vært med på dette før og vet hva det krever av en leder. Med dette som bakgrunn ønsker Helge å overføre det daglige lederansvaret til en ny administrerende direktør som kan videreutvikle det fundamentet han har vært med å skape og gi selskapet nye impulser i forhold til strategi og forretningsutvikling. Formelt trekker Helge seg tilbake den 1.9.13.

Helge Brunstad vil sammen med styret bruke høsten 2013 til å søke etter en ny administrerende direktør for Brunstad AS. Siktemålet er å ha en ny leder på plass pr 1. januar 2014. Ledergruppen i Brunstad AS vil ta seg av den daglige driften av selskapet frem til ny administrerende direktør er på plass, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev