Hovedkanal for norske møbler Hovedkanalen for norske møbler ut i hjemmemarkedet. Tilstrebet markedsprofil stemmer med markedets oppfatning. Møbelringen eksponerer seg

    • Publisert: 21 september 2012
    • Tekst: vanebo

Hovedkanal for norske møbler

Hovedkanalen for norske møbler ut i hjemmemarkedet. Tilstrebet markedsprofil stemmer med markedets oppfatning.

Møbelringen eksponerer seg i siste nummer av MØBEL&INTERIØR som ‘Eksperten på norske merkevarer’, med de fremste norske merkevareprodusentene som leverandører: Ekornes, Brunstad, Formfin, Hjellegjerde, Stordal, Wonderland, Aannø, Hovden, Sandvik og Sitwell/Rajo.

Norsk = kvalitet

– Med disse leverandørene er norske møbler ensbetydende med kvalitet. Og det er nettopp kvalitet Møbelringen vil og skal selge, fremholder adm. direktør Kristian Spiten.

– I dette kvalitetsbegrepet inngår også god design. Men ikke design i betydningen mote – les: døgnfluer. Men solid og varig design. Design med overlevelseskvalitet. Dét er Møbelringens vinnerkonsept som skal løfte oss enda videre og opp.

Med denne så å si ensidige satsingen på norske leverandører, kan dere vel bortimot diktere kjøpsbetingelser? – Nei, men som største forhandler for flere av dem i Norge, står vi selvfølgelig sterkt i de årlige forhandlingene. Men det er en styrke vi ikke misbruker.

Leverandørene som partnere

Lars Hoel i Prodo AS anbefalte møbelprodusentene i et foredrag under Møbelkonferansen i Ålesund i vår: ”Forsøk å tenke som kjedene, og tilpass dere til den enkeltes kjedes struktur. Sett dere inn i sluttbrukers adferd – forstå kunden!” Han fastslo at møbelkjeder i endring er en utfordring for leverandørene. Har han rett?

– Ja, det var en god situasjonsbeskrivelse. Vi har tradisjonelt kjørt et parallell-løp i markedsføringen: Leverandørene har drevet sin egen merkevarebygging, mens vi har markedsført overordnet for å trekke kundene inn i butikken. Det var leverandørene som tidligere mer eller mindre dikterte møbelhandelen gjennom en type samarbeid som lignet vertikal integrasjon. Det går ikke lenger. Vi vil ha alle ytelser på fakturaen, så slipper vi uoversiktlig samrøre i ettertid. Som møbelkjede ønsker vi å ha leverandørene som partnere, i felles markedsinnsats, for å få kundene inn i forretningene. Lykkes vi med det, er det til felles beste: Kunden inne i butikken, er forutsetningen for å oppnå salg. Egentlig er det ganske innlysende.

Møbelringen blant de beste

Møbelringen er å finne på fjerdeplass og er best av møbelkjedene i Daymakerindex 2012. Dette ifølge Daymaker AS, som har tatt temperaturen på servicenivået i norsk detaljhandel. Undersøkelsen som ligger til grunn for indeksen, er basert på 420 observasjoner, 84 ulike kjeder fordelt på 15 bransjer over hele landet. Kjedenes servicenivå basert på 12 variabler: Målt på en skala fra 0 til 100 der 100 er best, som omregnes til prosent. Urban topper med en total måloppfyllelse på 90 %. Deretter følger Krogh Optikk med 82 % og Intersport med 81 %. På en fin fjerdeplass, og altså klart best av møbelkjedene: Møbelringen med 78 %.

– Vi pleier å score høyt på denne typen undersøkelse av servicenivå. Det bekrefter at vi prioriterer rett: I butikken er det våre medarbeidere som møter kundene i sannhetens øyeblikk som er nøkkelen. Kundene har krav på å få vite egenskapene ved møblene de skal investere i. Medarbeiderne må ha kunnskapen og kunne formidle den.

Strategisk partnerskap

– Det ser ut som vi har lykkes rimelig godt med det. Men vi kan bli enda bedre – med leverandørene som partnere. For vi har ingen egen ‘Møbelringen-skole’. Det er leverandørene som besitter kunnskapen om produktene de leverer. Det understreker behovet for at møbelleverandør og møbelhandler inngår et strategisk partnerskap. Spesielt nå, etter at vi har besluttet å vinne også litt yngre årsklasser for Møbelringen. Det krever at vi blankpusser profilen og gjør oss enda mer lekre for den nye generasjon møbelkjøpere, fra og med de såkalte annengangskjøperne, som er ekstra interessant: De er mer enn sine foreldre fiksert på å investere i trivsel, og er ikke først og fremst prisfikserte, selv om vi også skal skal klare den konkurransen, på sammenlignbare varer. Her har vi en felles utfordring, understreker Kristian Spiten.

Les hele reportasjen i magasinutgaven. Bestill abonnement i dag: http: mobeloginterior@medievekst.no

 

Kristian Spiten profilerer Møbelringen som ‘Eksperten på norske møbler’. (Foto: Odd Henrik Vanebo)
Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev