I kvalitetsteorien defineres kvalitet ofte som egnethet for bruk eller i overensstemmelse med spesifiserte krav. Ute i møbelbutikken vil den

    • Publisert: 17 oktober 2017

I kvalitetsteorien defineres kvalitet ofte som egnethet for bruk eller i overensstemmelse med spesifiserte krav. Ute i møbelbutikken vil den opplevde kvaliteten til et møbel ofte være avhengig av hvem man spør. Det er gjerne den personlige oppfatningen av hva man får til hvilken pris. Hvordan vurderes så kvalitet når vi legger synsing og subjektive forhold til side?

Det skriver Are Lyubråten (bildet), sekretariatsleder for Møbelfakta og prosjektleder for miljø og kvalitet i Norsk Industri, Designindustrien, i en artikkel i Møbel & Interiør:

Hvilke belastninger skal en stol tåle i et hjemmemiljø eller i et offentlig miljø? Hvilke funksjonsmål skal den ha? Hvor slitesterkt skal et møbeltekstil på en sofa til hjemmebruk være? Bør nivået være likt som i et venterom hos tannlegen eller i en hotell-lobby?

Europeiske og internasjonale standarder. Norge følger med.
Spørsmål som dette blir besvart i europeiske og internasjonale standarder for teknisk møbelkvalitet. Disse utarbeides i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN (EN-standarder) og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO (ISO-standarder). Slike standarder inneholder omforente og etterprøvbare testmetoder og krav som hjelper både produsenter, salgsledd og kunder med å bedømme møbelkvalitet objektivt og nøytralt. Gjennom bransjens Møbelfakta-ordning har møbelkvalitet vært fulgt opp siden 1960-tallet, og er viktig for norske leverandører også i dag. Møbelfakta følger og påvirker det internasjonale arbeidet og utsteder kvalitetssertifikater som bevis på at møbler er testet og godkjent i akkreditert testlaboratorium av erfarne teknikere, etter gjeldende standarder.

Har møbelet riktig funksjon, sikkerhet og holdbarhet?
Ved å stille krav til riktig kvalitet er man trygg på at møblene tåler den bruken de er tiltenkt og man har gjort et miljøvennlig og kostnadseffektivt valg. Møblene testes blant annet for funksjon, sikkerhet og holdbarhet. Produkter med feil eller for lav kvalitet risikerer å bli ødelagt eller ikke fungere som de skal, og topper reklamasjonsstatistikken. I tillegg er riktig holdbarhet både miljøvennlig og lønnsomt. Produkter med feil kvalitet blir fort veldig kostbare på sikt, da de vil kreve mye vedlikehold under sitt livsløp og må avhendes tidligere. Som selger eller kunde skal man ikke behøve å lese seg opp på standardene. Andre fagfolk har allerede gjort jobben. Det er tilstrekkelig å spørre etter Møbelfakta-godkjente møbler.

Møbelfakta – nyttig både i salgssammenheng og ved reklamasjoner
Møbelfakta-sertifikatet er altså et objektivt og tungtveiende kvalitetsbevis og kan benyttes som et trygt salgsverktøy. Ved eventuelle reklamasjoner bør det første spørsmålet som besvares være om hvorvidt produktet har et møbelfakta-sertifikat. Da startes dialogen på nøytral grunn.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev