IKEA til Ringsaker IKEA skal etablere et nytt varehus i Ringsaker kommune, nærmere bestemt i Nydal Øst. Varehuset, som vil

    • Publisert: 10 september 2012

IKEA til Ringsaker

IKEA skal etablere et nytt varehus i Ringsaker kommune, nærmere bestemt i Nydal Øst. Varehuset, som vil stå klart i 2014/2015, forventes å sysselsette over 200 medarbeidere og det forventes én million besøkende i året.

IKEA har kjøpt en tomt på 114 mål i Ringsaker, Nydal Øst, fra Olrudgruppen AS og ønsker å oppføre et standard varehus på tomten. Dette blir IKEAs syvende varehus i Norge, og både Ringsaker kommune og IKEA er godt fornøyde med å ha kommet til enighet om etableringen.

– Dette er en merkedag! Denne gigantiske næringsetableringen i Ringsaker vil være av svært stor betydning for vekst og utvikling i Innlandet. Vi er veldig stolte over at en så stor aktør som IKEA har valgt å etablere seg her hos oss. Etableringen vil få store ringvirkninger og gi grunnlag for en rekke arbeidsplasser utover de som IKEA selv står for, sier Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune.

– Vi er veldig, veldig glade for å kunne etablere oss og dermed komme nærmere våre kunder her i regionen og vi takker Ringsaker kommune for en ryddig, rask og profesjonell prosess, sier Bård Stang-Lund Valasjø, eiendomssjef i IKEA Norge.

7 av 10 ønsker IKEA

Norstat har nylig gjennomført en representativ undersøkelse for IKEA i regionen, som viser at 7 av 10 ønsker IKEA til Hedmark og Oppland. 7 av 10 begrunner dette med at det gir kortere reisevei til IKEA, 6 av 10 sier det er fordi IKEA har god design mens nesten halvparten sier årsaken er at IKEA er familievennlig.

– Vi kommer til Ringsaker med stor ydmykhet og det er selvsagt utrolig hyggelig at vi er ønsket i regionen, både av folk flest og av kommunen. Utover dette har de viktigste årsakene for at valget falt på Ringsaker vært at det ligger sentralt i regionen, altså at det er kort reiseavstand fra alle mjøsbyer, tilstrekkelig kapasitet i infrastruktur, god kollektivdekning, noe det også tilrettelegges for i forbindelse med utvidelse av E6 og nærhet til annen handel. Med denne etableringen blir IKEA mer tilgjengelig for flere mennesker, og vi gleder oss til å komme nærmere kundene våre i Hedmark og Oppland, sier Valasjø.

Vesentlige bidrag til lokalt og regionalt næringsliv

Det planlegges for et standard IKEA-varehus på mellom 25 000 og 30 000 kvadratmeter, og i varehuset alene vil Ringsaker kommune få over 200 nye arbeidsplasser. I tillegg til dette kommer at det i byggeprosessen og i selve driften av varehuset også vil være behov som må dekkes inn. IKEA vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet.

IKEA har som global målsetning å til enhver tid bygge de mest moderne og miljøvennlige varehusene.

– I Ringsaker ønsker vi å bygge et moderne varehus som i størst mulig grad er basert på fornybare energikilder. Det vil oppfylle de strengeste miljøkrav og vi tar med oss gode eksempler fra oppføringen av 339 varehus i 40 land rundt om i verden, sier Valasjø.

En god nabo

IKEA håper å kunne åpne dørene i årsskiftet 2014/2015, og påpeker at prosessen frem mot åpning vil være skånsom.

– Vi har en visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene og vi skal være en god nabo for de som bor tett på våre varehus. Dette gjelder imidlertid ikke bare etter at vi har åpnet dørene, så vi vil derfor legge til rette for en åpen prosess generelt og en god og konstruktiv dialog med nærmiljøet spesielt i tiden som kommer, sier Valasjø.

– Ringsaker er i vekst, og et blomstrende næringsliv er en forutsetning for at den positive utviklingen skal fortsette. Vi ønsker IKEA hjertelig velkommen, sier Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker kommune.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev