Designindustrikonferansen og før det Møbel og interiørindustrikonferansen har vært bransjeforeningens viktigste møteplass i mange år. Torsdag 26. april avholdt bransjeforeningen Innovasjonskraft 2018 på Sentralen i Oslo. Dermed er møteplassen spleiset med Patentstyrets World IP Day og DOGA ble med som medarrangørarrangør.

    • Publisert: 11 mars 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Med over 190 deltakere var det duket for rekorddeltakelse på årets konferanse.

– Vi har samarbeidet godt, og hadde som målsetning å levere en faglig interessant dag med flere gode caser fra design- og ferdigvareindustrien, samtidig som vi fikk diskutert mulighetene fremover, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

Norsk Industris bransjepriser ble delt ut og prisseremonien avsluttet dagsprogrammet. Litt mindre møbelfokus og litt mer fremtidsutsyn var likevel tilbakemeldingene positive. Deltakerne er invitert til å gi sin evaluering, og ved første opptelling sier 92,2% at de er fornøyd eller svært fornøyd med Innovasjonskraft!

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen gav forsamlingen det store bildet om utvikling i norsk og internasjonal økonomi, og han var relativt optimistisk fremover og mente at digitaliseringen ikke var et større skifte enn hva vi har vært gjennom før.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen gav forsamlingen det store bildet om utvikling i norsk og internasjonal økonomi, og han var relativt optimistisk fremover og mente at digitaliseringen ikke var et større skifte enn hva vi har vært gjennom før.
Flokk var første innovatør ut. SVP Christian Lodgaard fortalte om deres transformasjon fra Håg via Scandinavian Business Seating til Flokk. Flokk er nå den største kontorstolleverandøren i Europa. Bedriften endte opp med å spille hovedrollen i konferansen både som foredragsholder, og prismottaker i to kategorier; Årets eksportbedrift og Innovasjonskraftprisen.
Flokk var første innovatør ut. SVP Christian Lodgaard fortalte om deres transformasjon fra Håg via Scandinavian Business Seating til Flokk. Flokk er nå den største kontorstolleverandøren i Europa. Bedriften endte opp med å spille hovedrollen i konferansen både som foredragsholder, og prismottaker i to kategorier; Årets eksportbedrift og Innovasjonskraftprisen.

DESIGNKARTET

Egil Sundet presenterte Norsk Industris Veikart for design, merkevare og ferdigvareindustrien. Design- og ferdigvareindustrien er allerede en stor bransje i Norge og har som ambisjon å stå for 12 prosent av Norges eksport i 2030, men det forutsetter politisk satsing.

Ferdigvareindustrien skiller seg fra andre industrisektorer i Norge, ved at den ikke er basert på naturgitte fortrinn.

Design, merkevare og ferdigvareindustrien har 60.000 ansatte og en produksjonsverdi på 121 mrd. kroner i 2016. Halvparten av produksjonen eksporteres fra de 7.700 bedriftene som er registrert i næringen.

– Dette gjør ferdigvareindustrien til en av de viktige eksportsektorene i Norge, sier Egil Sundet. Det har også vært en fin vekst i eksporten fra 1990 til i dag, som er den perioden vi har hentet statistikk på.

Ferdigvareindustrien har sin styrke fra erfaringsbasert kompetanse innen design, merkevarebygging og avansert produksjon. I et høykostnadsland som Norge har ferdigvareindustrien vært nødt til å utvikle en avansert produksjon, og den 4. industrielle revolusjonen gir nå ytterligere muligheter.

Forutsetninger for vekst

Veikartet peker på forutsetninger som kreves for å nå visjonen om en dobling av sektorens størrelse og stå for 12 prosent av Norges vareeksport. De viktigste er;
• Løfte design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge, en ny eksport-utviklingsordning, risikoavlastning særlig for små og mellomstore bedrifter, ved etablering i nye eksportmarkeder.
• Stimulere til økt industriproduksjon gjennom investeringstilskudd og programmer innen design- og produktutvikling, mer avansert produksjon, produktivitet og bygging av sterke internasjonale merkevarer, og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri.
• Avansert «nedstrøms» forskning og utvikling innen merkevare, «go-to market», design og digitalisering må prioriteres høyere innen ordninger som BIA og i akademia.
• Rammebetingelser for norske eiere må likestilles med utenlandske for å sikre økt kapitaloppbygging til investeringsprosjekter i industrien.
• Bruke offentlig innkjøpspolitikk mer aktivt enn i dag ved å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev