Det er noen forvarsler om at en slakk vekstkurve for norsk varehandel, kommer til å vende nedover. Møbelbransjen har merket
Vekstprognosen for møbelbransjen er senket fra 5 til 4 prosent for 2013. (Illustrasjonsfoto)
Vekstprognosen for møbelbransjen er senket fra 5 til 4 prosent for 2013. (Illustrasjonsfoto)

    • Publisert: 25 juni 2013
    • Tekst: mogi_admin

Det er noen forvarsler om at en slakk vekstkurve for norsk varehandel, kommer til å vende nedover. Møbelbransjen har merket en kald vår. Virke lanserer til høsten et nytt ehandelsbarometer, i samarbeid med Norsk Gallup.

Det var noen av hovedpunktene i Virkes konjunkturrapport som ble presentert mandag.

Rapporten forteller om ‘noen skumle tegn i det siste’:
• Konkursraten er på vei opp.
• Arbeidsledigheten har, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (SSB), overraskende økt.
• Avkjøling i boligmarkedet.
• Kapitaltørke for små og mellomstore bedrifter.
• Forventningene nedjusteres i flere bransjer, dog beveger noen seg mot strømmen.

Norges største sysselsetter
Varehandelen er fremdeles Norges største sysselsetter:
• Norsk varehandel sysselsetter nærmere 365 000 personer.
• Omsatte for over 1 385 milliarder kroner i 2011.
• Bidro med verdiskaping (målt som driftsresultat) på over 54 mrd. (kilde: Nasjonalregnskapet, SSB).
• Detaljhandelen er et av våre viktigste barometre for temperaturen i norsk økonomi.

Kald vår påvirker møbelbransjen
Hva så med møbelbransjen spesielt? Jo, den merket en kald vår. Vekstprognosen for 2013 er senket fra 5 til 4 %, som likevel er et helt prosentpoeng over veksten for detaljhandelen totalt. Spesielt ellers:
• Bransjeglidning på hagemøbelsiden, flere aktører melder seg på i dette markedet.
• Nyetableringer trekker opp omsetningen for i år.
• ”Urbane” konsepter kommer mer og mer – også på hytta.

Handelen flyttes fra butikk til nett
Et annet viktig utviklingstrekk: Handelen flyttes fra butikk til nett – forbrukerne handler stadig mer fra utenlandske nettbutikker. Alle som driver med varesalg og/eller salg av tjenester, berøres. Det bidrar til redusert butikkomsetning og økt konkursrate i utsatte bransjer.

Men vi trenger bedre faktagrunnlag, ikke minst på grunn av svakheten ved dagens statistikk: Estimat på netthandelens størrelse varierer fra 13–22 milliarder som følge av ulike definisjoner og ulike målemetoder. Derfor etablerer Virke i samarbeid med TNS Gallup Norsk eHandelsbarometer. Lanseringen skjer 18. september.

eHandelsbarometerets innhold
Dette er hva TNS Gallup Norsk eHandelsbarometer vil inneholde:
• Måler forbrukernes e-handel med varer og utvalgte tjenester.
• Skal hjelpe virksomheter til bedre navigering i det digitale landskapet.
• Fange opp utviklingstrekk og trender i forbrukeratferd i forbindelse med netthandel.
• Skal gi det beste anslag på forbrukernes e-handel målt i kroner for 105 kategorier, Norge/utland og forskjeller i demografiske variabler.

(Kilde: Virkes konjunkturrapport for juni.)

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev