Det er ikke fake news at vi (menneskene) fortsatt vil sitte, sove liggende og spise. Stolen, sofaen, sengen og tallerkenen kan ikke erstattes av en strømmetjeneste eller digitale alternativer. Tror du sterkt på science fiction er det kanskje annerledes, og avdøde Stephen Hawking mente at menneske-rasen vil speede opp utviklingen de neste årene 100 årene. Likevel er bevisene tydelige på at menneskets utvikling går sakte og lite evolusjon har skjedd de siste tusen årene.
Egil Sundet.
Egil Sundet.

    • Publisert: 15 juni 2018
    • Tekst: Egil Sundet

Det gir grunnlag for at etterspørselen etter møbler og interiørprodukter vil holde seg i lang tid, men påvirkes opp med mersalg i gode tider og nedgang i salget i dårlige tider. Kanskje vil bruktmarkedet og resirkulering trende oppover, likevel vil jeg tro at behovet vil endres med konjunkturer, folketall og flyttinger. Miljø er foreløpig ingen sterk pullfaktor for etterspørselen.
Måten produktene kjøpes og selges kan likevel endre seg. Googling og digitalisering har endret og vil fortsette å endre forbrukernes kunnskapsinnhenting og handlemønster. Det har allerede flyttet mye av markedsføringen fra papir og lineære medier til digitale flater. Dette var tema på Norsk Industris seminar om «Merkevare og Digital synlighet». De norske leverandørene Skogstad Sport, Varier Furniture og Glava fortalte om hvordan de i hovedsak gjør markedsføring på nettet og hvordan e-handel gjør endringer i arbeidet deres. For det første har det økt kunnskapen betydelig om kundene gjennom økt tilgang på og innsamling av egne data. Ved bruk av dette, big data og målrettede salgskampanjer har de klart å drive kundene inn hos deres forhandlere. De viste også hvordan økt kunnskap fra direkte kontakt har økt salget, og gitt grunnlag for å treffe bedre med nye produkter og kampanjer.

To av bedriftene på seminaret har egen webshop, som ikke er blitt en veldig stor salgskanal, men en mulighet til å vise bredden i produktsortimentet og viktigst gitt kunnskap om hvem kunden er og hva kunden interesser seg for. For Varier Furniture er en av deres største kunder i dag en forhandler med salg kun gjennom webbutikk. E-handel vokser også fortsatt i 2018, selv om salget generelt har falt i markedene.

I noen bransjer ser vi at kjeder og forhandlere ønsker at leverandørene har egne webbutikker. Dette av samme grunner som bedriftene på Norsk Industris seminar trakk frem som positivt for seg selv og sine kunder/forhandlere. Det gir både bedre og mer målrettet markedsføring, og den direkte kontakten med de mest interesserte sluttkundene gir grunnlaget for bedre og mer relevante produkter for alle. Dertil møter både digital synlighet og e-handel særlig de yngre kundenes adferd. De henter informasjon om løsninger (eller produkter) først og fremst på nettet og har lavere terskel for å handle på nettet. Det øker kjennskapet til løsningene og kundene kommer mer kjøps klare inn i butikkene, og mange vil gjerne ta på fortsatt. En kunde i butikk i dag skal derfor nesten ikke slippe ut uten å ha handlet. For mange produkter skjer utlevering fysisk hos forhandler, som gir butikkene mulighetene til mersalg og bygge kundelojalitet.

Netthandel øker, selv om det fortsatt er en liten andel i møbel- og interiørbransjen og svært forskjellig for ulike varegrupper. E-handel er kommet for å bli, spørsmålet er om, når og hvordan det kan styrke dagens forretning? Produsentene må bare sette i gang, og butikkene må forstå at kanalkonflikten er mindre enn nedsiden hvis man ikke blir med der hvor kunden beveger seg.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev