Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kraven den nye kassasystemloven

    • Publisert: 05 februar 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Bedrifter som driver kontanthandel må innen utgangen av 2018 få på plass et kassasystem som tilfredsstiller kraven den nye kassasystemloven stiller. – Ett år går fort, så ikke vent for lenge med planleggingen, råder seksjonssjef Astrid M. Dugstad Tveter i Skatteetaten.

Det nye kassasystemregelverket trådte i kraft for leverandørene allerede 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystemer som selges, leies eller lånes ut, følger det nye regelverket. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, fikk bokføringspliktige foretak ytterligere to år på å oppgradere sine kassasystem.

– Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og vi anbefaler derfor at de som driver med kontantsalg gjør seg kjent med de nye lovkravene, sier Dugstad Tveter. – Et godt råd er å kontakte systemleverandøren og forhøre seg om det eksisterende kassasystem kan eller skal oppgraderes i 2018. Hvis det ikke er mulig, må bedriften skaffe et nytt system og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg.

Fra 2019 må alle kassasystemer være produkterklært

For fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstille lovkravene og er utstyrt med en såkalt produkterklæring fra leverandøren. På etatens websider finnes en oppdatert liste over de leverandører som har produkterklært sine kassasystemer hos Skatteetaten. – Listen over produkterklærte kassasystem gir både god oversikt og større trygghet for at kassasystemet oppfyller kravene i det nye regelverket, mener Dugstad Tveter.

Viktig lov for å bekjempe svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt kontantomsetning i en del bransjer. – I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker unndratt omsetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert. Dette er en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med, mener Dugstad Tveter.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev