Klart for IKEA også i Vestfold I dag offentliggjorde Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell at Miljøverndepartementet godkjenner IKEAs planer om å

    • Publisert: 12 september 2012

Klart for IKEA også i Vestfold

I dag offentliggjorde Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell at Miljøverndepartementet godkjenner IKEAs planer om å bygge varehus på Danebo i Vestfold. – Vi er glade for avklaringen, dette er en merkedag for oss og for våre kunder, sier Carl Janzen, landssjef i IKEA Norge.

IKEA har lenge vært interessert i å etablere et varehus sør for IKEA Slependen. I 2007 begynte prosessen med å vurdere tomtealternativer og i juni samme år ble Danebo på grensen mellom Larvik og Sandefjord kommuner valgt som lokasjon. I november 2009 kjøpte IKEA tomten på Danebo.

– Siden den gang har det lokale og regionale engasjementet, både fra politisk hold og fra folkedypet, vært overveldende. Vi er svært ydmyke og takknemlige for å være ønsket i regionen og vi takker alle for deres entusiasme, sier Janzen.

Omfattende prosess

Kjøpet av Danebo-tomten er et resultat av en prosess med kommunene i regionen og deres ønske om å utvikle Daneboområdet. IKANO, IKEAs ”søsterorganisasjon”, har kjøpt tomt samme sted for å utvikle den til industri- og lagerbygg og den type næringsbygg det er behov for i regionen. Både Larvik og Sandefjord har i dag underskudd på tomter for denne type virksomheter. Det vil ikke bli annen handel på området. Reguleringsprosess ble startet opp, men satt på vent i påvente av avklaring fra Miljøverndepartementet (MD).

Fylkestinget vedtok 20. oktober 2009 Regional plan for handel og sentrumsutvikling (RP). I denne var det lagt til en unntaksbestemmelse som åpner for en etablering av et IKEA-varehus på Danebo. Sandefjord og Larvik kommuner støttet unntaksbestemmelsen, og de har justert sine kommuneplaner tilsvarende. Fylkesmannen støttet også unntaksbestemmelsen og Fylkesordføreren har oversendt planen til MD for vurdering.

Konklusjonen på MDs vurdering kom altså i dag, og IKEA kan dermed markere starten av sitt virksomhetsår med oppstarten av to nye varehusetableringer, både på Ringsaker og på Danebo.

– Først og fremst er vi veldig, veldig glade for at det nå har kommet en avklaring i denne saken. Det har vært en lang og omfattende saksgang, og vi er trygge på at alle sider ved saken nå er belyst. Nå kan vi for alvor starte arbeidet med å planlegge det nye varehuset på Danebo. Vi vet at mange av våre kunder har ventet lenge på at vi skal etablere oss i Vestfold. For dem og oss er dette en god dag, sier Janzen.

250 nye arbeidsplasser

Det planlegges for et standard IKEA-varehus på 36 000 kvadratmeter, og en foreløpig åpning av varehuset er satt til 2015. I varehuset alene vil Vestfold få cirka 250 nye arbeidsplasser.

– For lokalsamfunnet står IKEA for et langsiktig partnerskap. I byggeprosessen og i selve driften av varehuset vil det også være behov som må dekkes inn. Vi vil, så langt det lar seg gjøre, etterstrebe å benytte lokale og regionale leverandører i alle faser av etableringen, slik at næringslivet i regionen i størst mulig grad skal kunne dra nytte av prosjektet, sier Janzen.

IKEA har som global målsetning til enhver tid å bygge de mest moderne og miljøvennlige varehusene.

– Vi skal bygge et moderne varehus på Danebo, som i størst mulig grad er basert på fornybare energikilder. Det vil oppfylle strenge miljøkrav og IKEA tar med seg gode erfaringer fra oppføringen av 338 varehus i 40 land rundt om i verden, sier han.

– Vi har en visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene og vi skal være en god nabo for de som bor tett på våre varehus. Vi vil derfor legge til rette for en åpen prosess generelt og en god og konstruktiv dialog med nærmiljøet spesielt i tiden som kommer, sier Janzen.

IKEAs mål er at 15 prosent av kundene skal reise kollektivt. Tomten på Danebo ligger sentralt i forhold til Vestfoldbyene og vi håper at flere vil velge å ta buss.

– Kombinert med gode ordninger for hjemtransporttjeneste og distribusjon direkte fra sentrallager, tror vi at det er fullt mulig å oppnå målet vårt. Vi ser at det på Furuset i Oslo allerede i dag er 13 prosent av kundene som velger å ta buss istedenfor bil, sier Janzen.

Veien videre

Prosessen videre nå vil være at Larvik og Sandefjord kommuner skal gjennomføre en reguleringsprosess av området, og deretter vil det konkrete arbeidet med selve byggesaken starte. IKEA vil samarbeide tett med lokale myndigheter og andre aktører for å sikre en best mulig etableringsprosess.

– Vi ser frem til det videre arbeidet for det nye varehuset på Danebo. Vi er trygge på at departementet i denne saken har fattet en god beslutning, avslutter IKEA-direktøren.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev