Vi går rett på. Når forretningen heter Norway Designs må det være lov å starte brått; hva kjennetegner god design Runa Boman? Litt overrumplet av et stort spørsmål på morgenen tar hun seg raskt inn og svarer; god design tåler skiftende tider, må ha lang varighet, appellere til mange. Så er jeg opptatt av det kommersielle – det må kunne selges.
Runa Boman er tredje generasjon i ledelsen av Norway Designs. (foto: Knut Skoe)
Runa Boman er tredje generasjon i ledelsen av Norway Designs. (foto: Knut Skoe)

    • Publisert: 24 april 2018
    • Tekst: Knut Skoe

RUNA BOMAN

Kanskje ikke så rart at Runa Boman har svaret relativt present. Hun har hatt hele livet å gruble over det. Oppvokst med morfar som en av norsk designs absolutte pionerer og mor som forgjenger i sjefsstolen ved Norway Designs, antar vi at god form, kvalitet og kommersielle verdier har hatt en større plass i familien Tannum/Boman enn vanlig er. Runa er barnebarn av Per Tannum, en av norsk designs Tordenskiolds soldater. Han gikk, gjerne sammen med Arne Remlov, igjen i de fleste sammenhenger i det som siden gjerne blir holdt frem gullalderen i skandinavisk design, og som snarere var fagets barndom. Tannum Møbler, Bruksbo, PLUS, Norway Designs og mye mer er alle ektefødte barn av Per Tannums hektiske virketrang og altså; mye er fortsatt livskraftige familiebedrifter, nå forvaltet av tredje generasjon.

– Jeg tror på at det er mulig å lage ting som ikke kompromisser og som likevel har en kommersiell verdi og appellerer til mange. «Bærekraft» er jo ett av tidens buzzwords, som vi liker å omgi oss med, smykke oss med. God design og kvalitet er bærekraftig. De varer lenge, skaper trivsel og stolthet og er det motdatte av bruk og kast. Ting skal vare, mener Boman. -Jeg har selv en Bruno Mathsson-stol som jeg har arvet. Den lever gjennom flere ledd i familien, pusses opp og trekkes om. På en måte trekker den familiehistorien med seg. Det er god design!

At Norway Designs er en institusjon i hovedstaden og har tjent en svært viktig rolle i formidlingen av norsk design og skandinaviske produkter gjennom tre generasjoner eiere er en uomtvistelig sannhet. Butikken i Odd Fellowgården har vært et fyrtårn for god design, norsk og nordisk, i 67 år. Navnet kan muligens være litt misvisende – omkring 40% av produktutvalget er norsk, det øvrige vesentlig fra våre nordiske naboland. Kanskje misvisende – men helt sikkert en ambisjon! Forretningen har i alle år vakt stor interesse blant utenlandske og utenbys besøkende på jakt etter å få konkrete uttrykk for pulsen i norsk design – eller innblikk i moderne klassiskere. Når vi lufter våre fordommer om at butikken har en fast menighet og dessuten lever godt på turister blir vi vennlig tilbakevist; – Det er ikke mulig å drive en slik forretning uten å ha bredere appell enn det. Menigheten er ikke stor nok og vi fører jo ikke en eneste suvenir av det slaget turistene (dessverre) ønsker. Her er det fritt for vikingehjelmer og troll! Når du driver slik som oss er det viktig at de ansatte kan fortelle historiene om det enkelte produkt og derved synliggjør produktenes verdi. Det er ikke alltid enkelt å se forskjell på god og dårlig kvalitet eller å forstå hva det er ved produktet som gjør at prisen blir slik den er. Derfor har vi godt utdannede ansatte og er mange nok til å kunne hjelpe kundene i deres valg, fortelle historien om produktene og produsenten.

Norway Designs NÅ! er et av tiltakene som utgjør Runas fingeravtrykk i butikkens historie fra en generasjon til den neste. Utstillingsserien ble til etter initiativ fra Norway Designs, Norske Kunsthåndverkere og designersammenslutningen Klubben. Serien ønsker å fremme norsk kunsthåndverk, design og menneskene som skaper verkene. På forretningen websider presenteres den slik; «Vi ville rette fokuset tilbake på formidling av norsk formgivning og bidra til økt forståelse for og kjennskap til norske formgivere, produksjon og produkt. Ved å vise objekter som både er formet og produsert i Norge, ønsker utstillingen å bidra til å opprettholde den norske industrien og håndverkstradisjonen». Utstillingsserien, som startet i 2014 har nå kommet til Vol. 5 og har foreløpig hentet frem i lyset mange produkter og produsenter som arbeider i det små, fått vist norske produkter og kunstverk og blitt et viktig bidrag i den norske designdebatten. -Utstillingene har hatt litt forskjellig profil, forteller Runa.

Den første utstillingen, Norway Designs NÅ Vol. 1 VERDI, som åpnet i september 2014 var en kuratert salgsutstilling. Vi viste 14 produkter fra norske formgivere, blant annet grunnleggerne av Klubben, Sverre Uhnger, Victoria Günzler og Sara Polmar. Som del av presentasjonene ble prosessene bak produktene og ulike produksjonsmetoder vist og produktene ble presentert på forskjellige stadier, fra prototyper til småskalaproduksjon til storskalaproduksjon. -For kunden innebar dette en gjenkjennelse av de ulike prisnivåene og vi håper jo at de fikk et innblikk i, og forståelse for, objektenes verdi.

Norway Designs NÅ! Har bidratt til å plassere forretningen inn i norsk designdebatt igjen. Designfeltet har i de siste 20 årene vært omfattet med stadig større interesse fra publikum og en økende rekruttering til skolene, bruk av designere i industrien og en stadig debatt om hvordan den politiske og organisatoriske oppfølgingen har utviklet seg og hvordan den kan forbedres slik at design kan bli en viktig del av norsk næringsutvikling og eksport. Gjennom selve utstillingen og tilleggsarrangementer, møter og debatter har Norway Designs blitt en aktør, eller kanskje en formidler, også i den pågående debatten.

–Jeg har fått respekt for norske produsenter etter å ha jobbet med dette prosjektet. Det er forbundet med skyhøy risiko å ta frem et nytt produkt. Prosessen er lang og investeringene kan være høye. Vi jobber jo mye med kunsthåndverkere. Da er alt småskala og har relativt liten risiko. Skal man tenke stør skala produksjon er situasjonen helt annen. Om produktet ikke selger, hva da, spør hun retorisk. Noen feil beslutninger kan jo velte hele bedriften!

Utstillingene og det meste av driften kjennetegnes av at forretningen drives ut fra flere behov enn jakten på rask profitt. –Jeg er misjonær, sier Boman. En kommersiell misjonær. Det gjør nok at vi driver litt annerledes enn mange andre forretninger i samme bransje. Vi har ikke kampanjer, januarsalg eller enkeltleverandørers shop-in-shop-løsninger. Jeg har alltid forundret meg over møbelbransjen som har disse gigantiske januar-salgene sine eller interiørkjedene selger julepynt på salg i desember. De reduserer jo verdien på sine egne produkter og forteller kundene at de egentlig ikke er verdt det som står på prislappen! Vi selger jo ikke våre produkter dyrere enn vi må, men vi tror på verdien av dem og forklarer sammenhengen. Vi har derfor satset på å ha gode ansatte og mange nok til at vi kan bry oss om den enkelte kunde og kan «undervise» kundene om produktenes historie og bakgrunn, om produsenten og metoden som benyttes. På den måten tilfører vi jo produktet verdi i stedet for å redusere den med en «gul prisbombe».

Nok en viten hun har fra barndomshjemmets handelsskole. Det fortelles om faren Per Boman at om en kunde i Tannum Møbler, som han drev i mange år, ba om å få rabatt ved et kjøp, fikk han følgende kommentar fra Boman; Rabat – hovedstaden i Marokko det!

– Mange av de store merkevarene krever nærmest å få egne områder i butikken vår. Det kan jeg fortelle – det får de ikke. Jeg synes det er helt merkelig at dette er blitt en trend som mange butikker følger, eller kanskje de føler seg presset til å bøye av for kravet. De skal jo ikke komme og bestemme hva jeg skal ha i butikken eller hvordan den skal se ut! Jeg tenker
at det blir langt mer interessant når vi kan sette sammen produkter fra forskjellige leverandører og sjangre og gi inspirasjon til hvordan ting kan kombineres.
Vi må jo inspirere kundene – det er del av misjonen!

Voosnvosn oossovnsa so oovoanv oovaos. (foto: Knut Skoe)
Voosnvosn oossovnsa so oovoanv oovaos. (foto: Knut Skoe)

NORWAY DESIGNS

Eiere: Runa Boman
Ansatte: 25
Omsetning:ca 30 mill. .
Ledelse: Daglig leder Runa Boman

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev