Gladnyhet for små og mellomstore bedrifter: Regjeringen vil gjøre det lettere å få lån i banken! Regjeringen vil lette på
Vibeke Hammer tror mange slipper unna. (Foto: Virke)
Vibeke Hammer tror mange slipper unna. (Foto: Virke)

    • Publisert: 02 april 2017

Gladnyhet for små og mellomstore bedrifter: Regjeringen vil gjøre det lettere å få lån i banken!

Regjeringen vil lette på kravene til bankenes sikkerhet ved utlån til små og mellomstore bedrifter. Det fremgår av regjeringens industrimelding som ble lagt frem fredag 31. mars.

– Dette et viktig gjennomslag for Virke, og en sak vi har jobbet opp mot regjeringen og politikken for å få igjennom. Det er ikke holdbart at norske banker og kredittinstitusjoner tilbyr dårligere lånebetingelser til norske småbedrifter som følge av at Norge har innført strengere kapitalkrav enn våre naboland, så jeg er veldig glad for at regjeringen har lyttet til oss, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Innførte strengere kapitalkrav

– Små bedrifter kan ikke i samme grad som store bedrifter gå til utenlandske banker og kredittinstitusjoner. Den lokale bedriften er ofte avhengig av den lokale banken. Det må utlånskravene ta hensyn til, sier Madsen

Regjeringen innførte strengere kapitalkrav for bankene i kjølvannet av finanskrisen uten å ta spesielle hensyn til behovene til små og mellomstore bedrifter. Den gang viste Virke til at Sverige og Danmark innførte reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter (’SMB-rabatten’) i henhold til EUs regelverk, og vi ba om at Norge gjorde det samme. Da det ikke ble gjort i første omgang, har utlånsbetingelsene til småbedrifter rundt omkring i landet blitt dårligere.

Må ha tilgang til kapital

– Lokale småbedrifter er de som holder hjulene i gang rundt om i Norge. Det er klart de må ha tilgang til kapital på rimelige vilkår skal de utvikle seg og skape flere arbeidsplasser! Nå har regjeringen også sett hvor viktige disse virksomhetene er, særlig i den omstillingstiden vi lever igjennom at lånevilkårene nå kan bli bedre, sier Madsen.

Saken ble også tatt opp i forbindelse med budsjettforhandlingene i fjor høst, der KrF og Venstre bidro til at regjeringen nå følger opp med en tillemping av lånekravene til små og mellomstore bedrifter. Det er med andre ord flertall for ’SMB-rabatten’ i Stortinget, så da kan dette bli vedtatt allerede før sommeren og gi konkrete resultater i form av endret utlånspraksis hos bankene i nær fremtid.

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev