Etter nærmere 80 år som familiebedrift hegner lokale investorer om LK Hjelle til de grader at de har kjøpt seg inn og tar tak for å bringe den lille fabrikken videre. Hjelle har gjennom de siste 15 årene vært bannerfører for den norske designbølgen og er et vel etablert navn blant kjennere, journalister og designorienterte møbelkjøpere både i Norge og internasjonalt.
Hjelle får nye deleiere og ny giv. Klassiske og moderne modeller kjennetegner kolleksjonen.
Hjelle får nye deleiere og ny giv. Klassiske og moderne modeller kjennetegner kolleksjonen.

    • Publisert: 09 januar 2019
    • Tekst: AV KNUT SKOE

Internasjonal og norsk presse har brukt spaltemetre på ny norsk design siden årtusenskiftet. På en fremtreden plass i fortellingene har Sykkylvsbedriften L.K.Hjelle stått. Det er vel fortjent, blant annet fordi den var den første bedriften som gav gullguttene i Norway Says muligheten til å virkeliggjøre sine talenter. Både gruppen og enkeltmedlemmene har signert gode modeller basert på den snart 80-årige kompetansen på møbelhåndverk fabrikken forvalter. Siden har også Norway Says elever, som Hallgeir Homstvedt, og utenlandske designere bidratt til utviklingen av en katalog av ypperste kvalitet, både hvha gjelder design og kvalitet.

Dag Hjelle
Dag Hjelle

Oppmerksomheten og viraken har ikke i samme grad gitt avtrykk i regnskaper, overskudd og ekspansjonsmulighet. I 2019 omsatte bedriften for i overkant av 39 millioner. Omsetningen har økt jevnt og trutt, men ikke oppsiktsvekkende, men resultatene har ikke hatt samme utvikling. Typisk kanskje for familiebedrifter som har vært i samme familie i tre generasjoner?

Siden tre sambygdinger fra Sykkylven startet LK Hjelle i 1940, har møbelfirmaet vært eid og drevet av familien Hjelle helt frem til i dag. Tredje generasjon og daglig leder Dag Hjelle har vært pådriver for bedriftens designgrep og endringen som er beskrevet over. Sammen med lokale konsulenter i MRB i Ålesund har de nå gjennomført en emisjon og fått på plass 12,3 millioner kroner og nye medeiere.

– Hjelle har en møbelkolleksjon som vekker internasjonal oppmerksomhet. Vi har forhandlere i store deler av verden. For å få til lønnsom vekst på flere eksportmarked trengte vi litt flere ressurser – både kapital og kompetanse, forteller nåværende daglig leder Dag Hjelle.

Modell UGO - design Norway Says
Modell UGO – design Norway Says

Største deleier ved siden av Dag Hjelle selv er det nystartete investeringsselskapet Råna Invest. Oversikten over eiere av dette selskapet er som et navneopprop på skolen, speideren eller handelforeningen rundt Sykkylvsfjorden. Aure, Ekornes, Emdal, Riksheim og andre solide møbelnavn fra det lokale næringslivet bærer bud om at «transaksjonen» er som en solid dugnad for en av bygdas juveler å regne. Som om ikke dette var nok har Hjelle fått ny styreleder i Nils Fredrik Drabløs, på ingen måte kjent tidligere konsernsjef i Ekornes og blant de mest kompetente bedriftslederne i norsk møbelbransje.

– Investorene har valgt å satse på oss på grunn av den posisjonen vi har i møbelmarkedet, sier en fornøyd Dag Hjelle. Familien vår har satsa målretta i mange tiår mot en bestemt del av markedet. Dette er kunder som ønsker å betale litt mer for god kvalitet og lang levetid. Denne strategien har gjort at vi har valgt å unngå kjedene som konkurrerer om å være billigst og ikke bryr seg om produsenten. Dette provoserer kanskje noen, men det er fakta. De kopierer produkt, og får de produsert der det er billigst å produsere. Mangelen på kvalitetsfokus er gjennomgående. Dette fører til bruk og kast; dermed er det dårlig for miljøet. Hjelle vil ikke være med på dette. Vi skal overleve på lang sikt gjennom å selge til de som er opptatt av miljøet.

Hvilke tanker har du om det framtidige samarbeidet med nye medeiere?

– De nye eierne er opptatt av å videreføre strategien vår. De vil bidra med økt kompetanse som vil sikre større mulig- heter for framtida. Dette er grunnen til at de har ønska å bli med, understreker Dag.

– Sammen blir vi enda mer konkurransedyktige enn om vi skulle fortsette å være eid kun av familien. Vi får et svært kompetent styre som vil følge opp at utviklinga blir slik vi har planlagt.

Bedriften har lagt en offensiv strategi for årene framover. Det betyr at en må ha økonomiske ressurser til å gjennomføre nødvendige grep for å lykkes. – Vi ser for oss vekst både gjennom mersalg til etablerte kunder, salg til nye kunder i eks- portmarkeder, vurdering av nye distribusjonskanaler og en noe bredere kolleksjonssammensetning. Med dyktige eiere som har kompetanse både på produksjon og merkevarebygging ligger det til rette for en god vekst framover.

Skal dere fortsatt produsere møbler i Sykkylven?

– I Sykkylven har vi et unikt nettverk av underleverandører, mange med den beste kompetansen også internasjonalt. Vi mener det er ideelt å holde til i Sykkylven, og derfor er mulighetene store for at Sykkylven fortsatt vil være «møbel- hovedstaden» i Norge, sier Dag Hjelle.

– Når vi har besøk fra det store utland, for eksempel USA, Australia eller Japan, blir kundene imponert over at vi har denne kompetansen i nabolaget. Denne skal vi ta vare på og videreutvikle. Kvalitetsbevisste kunder har gitt oss mange komplimenter for det de ser her.

Dag Hjelle har hittil vært bedriftslederen som er over alt, hele tiden. Slik er virkeligheten i mange familiebedrifter. Forandring på dette nå, Dag? – I det framtidige Hjelle håper jeg å kunne bidra enda mer innen design. Jeg har kontakt med mange spennende og dyktige designere. Sammen med de dyktige medarbeiderne mine skal vi skape unike produkter som miljøbevisste kunder vil ha – møbler som kan gå i arv i generasjoner.

Modell Siesta - design Ingmar Relling

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev