Det skulle handle mest om lys i Birger Dahls egen produksjon. Med sine mest produktive år sammenfallende med perioden da funksjonalistisk design fra Skandinavia stod i sentrum for en internasjonal designbølge. Bølgen som foret den voksende middelklasse av intellektuelle over hele den vestlige verden med «logiske, funksjonelle og vakre» produkter.
Northern Lightings relansering er Modell: S-30016 gitt navnet Birdy – ikke uten grunn
Northern Lightings relansering er Modell: S-30016 gitt navnet Birdy – ikke uten grunn

    • Publisert: 05 januar 2018
    • Tekst: KNUT SKOE

Født i 1916 var Birger Dahl godt plassert for å delta i det 20. århundres store forbrukereksplosjon. Uteksaminert fra Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i det siste krigsåret, 1944, kunne fremtidsutsiktene muligens se mindre optimistiske enn de skulle viser seg å være. Etterkrigstidens Norge skulle trenge, i liket med øvrige Europa, alt. Produkter som kunne produseres ble solgt, nærmest uansett. Med utgangspunkt fra «treavdelingen» på skolen ble Dahl interiørarkitekt under innflytelse av lærer Arne Korsmo, en av de mest toneangivende læremestre, arkitekter og «designfilosofer» i Norge i forrige århundre. Arven etter Korsmo er fysiske bygninger, produkter og ikke minst en funksjonalistisk filosofi som har preget norsk designhistorie sterkt. Som lærer for «en generasjon» norske formgivere bidro Korsmo til utviklingen av norsk design sterkere enn kanskje noen annen enkeltperson. Gjennom sin posisjon som aktør; initiativtaker, utstillingsarkitekt og deltaker i norsk designs internasjonale fremstøt, i Chicago, i Milano og andre arenaer introduserte han sine studenter og samarbeidspartnere til et internasjonalt designmiljø. Birger Dahl var «tidligere elev» og samarbeidspartner da han sammen med Korsmo hadde ansvaret for showroomutstillingen og den turnerende utstillingen «Norwegian Designs for Living» i USA i 1951. Designmiljøet, industri og brukskunstnere fikk med seg det offisielle Norge og viste innredningsprodukter i «light colors, honest use of materials and simple practical lines». Selveste Einar Gerhardsen åpnet utstillingen og vi må anta at Korsmos mest prominente kontakter, bl.a. ekteparet Eames, var blant de 10.000 besøkende som fikk med seg dette forsøket på norsk designeksport – og transatlantisk design dialog.

Francis Sønnichsen

Designmessig skulle Dahls virke handle mest om lys. Han ble ansatt i firmaet Sønnico i 1945 og ble der i tolv år. En hel rekke lamper, som mange vil dra kjensel på fortsatt, ble resultatet. Til tross for at han hadde bakgrunn fra skolens treavdeling hadde han sterk interesse for teknikk og ble også betegnet som en av landets tidligere industridesignere. Kanskje var det oppveksten i farens «storurverk-verksted» som la kimen til en teknisk interesse? Birger Dahls lamper fant veien bredt ut fra Francis Sønnichsens bedrift til private hjem, off- entlige bygg og prestisjetunge møterom. Pendler, bordlamper og leselamper – alle kategorier bidro til Dahls anerkjennelse og Sønnicos kommersielle suksess.

Eames

I dag har bedriften Northern Lighting (snart bare Northern – se annetsteds i bladet) bidratt til å forlenge livet til flere av Dahls modeller. Femtitallets designspråk har sterk appell i dagens marked og Dahls ypperste produkter finner veien inn i interiører sammen med det beste fra norsk og internasjonal femti- og sekstitallsdesign. Nevnte Eames har antakelig større suksess nå i sin samtid…

Modellen med det prosa-iske navnet S-10053 har fått navnet Dokka og lever et liv i suksess etter relansering
Modellen med det prosa-iske navnet S-10053 har fått navnet Dokka og lever et liv i suksess etter relansering

Industridesign

Typisk for tiden og profesjonen fikk Dahl en rekke andre produkter i produksjon parallelt med lampene. Spisestuer, vifteovner, dørhåndtak, bandyskøyter og tapeter signert Birger Dahl, dekket behov i markedet. Den økende industriproduksjonen banet vei for den nye profesjonen – industrielle designere. Dahls arbeidslampe i lakkert aluminium og messing fra 1952 er et stykke designarbeid der formgiveren tegner selv de minste spesialkomponentene som må til for at produktet skal kunne fungere tilfredsstillende og produseres rasjonelt. En industridesigners oppgave er ikke lenger i hovedsak å skulle skape estetisk orden ved produktet; den nye forståelsen av faget går ut på å formgi det estetiske så vel som det produksjonsmessige og det funksjonelle og ergonomiske.

En annen av Birger Dahls designklassikere er pendellampen Modell: S-10053, nå Dokka, brennlakkert aluminium som ble vist på Triennalen i Milano 1954. Også den opprinnelig produsert av Sønnico. Designhistorikere bruker gjerne denne som eksempel på hvor lite stilpregede Birger Dahls lamper er. De har snarere fått sin form som en logisk konsekvens av et indre press som ligger i selve konseptet til produktene, i hvordan de er ment å skulle produseres og brukes. De er ypperlige eksempler på “formen følger funksjonen”. På den annen side kan man like gjerne kalle formen lavmælt og kresen, helt uten store fakter, men med de enkle og helt nødvendige kurvene som gir en interessant form og skiller den fra en helt uinteressant funksjonell form i et produkt man ikke ville fatte interesse for. Vår verdensberømte arkitekt Sverre Fehn er kredittert følgende oppsummering, som også kan passe for Birger Dahl; det funksjonelle er det viktigste, men om du er noe til arkitekt blir det vakkert også.

Birger Dahl vil først og fremst være forbundet med lamper – men hadde en langt bredere praksis enn det i etterkrigstidens uuttømmelige behov for produkter.

Kilder
www.snl.no
www.wikipedia.no
m.fl

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev