Amerikansk møbelimport økte 2,5% i 2017 til totalt 24,7 milliarder dollar, ifølge de nyeste tallene fra US International Trade Commission.

    • Publisert: 14 april 2018
    • Tekst: Knut Skoe

Amerikansk møbelimport økte 2,5% i 2017 til totalt 24,7 milliarder dollar, ifølge de nyeste tallene fra US International Trade Commission. Den trege veksten følger fjorårets reultat på under 1% etter fire års økende import: 11,9% opp mellom 2015 og 2014, 8,3% økning mellom 2013 og 2014, 7,8% mellom 2012 og 2013, og 9,0% vekst fra 2011 til 2012. Importen fra Kina utgjorde 55% av den totale møbelimporterten til USA i fjor, og nådde 13,65 milliarder dollar. Vietnam hadde størst importvekst og økte 15% fra 3,37 milliarder dollar i 2016 til 3,87 milliarder kroner i fjor. Produkter fra andre store møbelland falt: Canada ned 1% til 1,37 milliarder dollar, Mexico falt 3% til 1,14 milliarder dollar, og Italia falt 1% til 769,8 millioner dollar. 66 prosent av møbelhandleren importerer produktene direkte, ifølge Furniture Todays 2017 Furniture Store Performance Report. Amerikanskproduserte møbler nådde en verdi på 27,52 milliarder dollar i 2017, en økning på 4,1% fra året før.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev