Sjeføkonom i Virke Lars Haartveit ser ingen tegn som skulle tilsi særlig sysselsettingsvekst innen varehandelen. Møbelbransjen er gått inn i
”High-end går bra.” (Foto: Odd Henrik Vanebo)
”High-end går bra.” (Foto: Odd Henrik Vanebo)

    • Publisert: 09 februar 2017

Sjeføkonom i Virke Lars Haartveit ser ingen tegn som skulle tilsi særlig sysselsettingsvekst innen varehandelen. Møbelbransjen er gått inn i en mer normal prisutvikling.

– Generelt er det ventet et noe sterkere år for norsk økonomi i år, men sprekt blir det ikke. Veksten i verdi forblir på noenlunde samme nivå, men mindre prisvekst vil gi vekst i volum i det kommende året. Dette gjør at vi forventer en omsetningsvekst på 4,5 prosent i 2017, sa Haartveit under Hovedorganisasjonen Virkes konjunkturseminar onsdag.

Sesongfaktorene endrer seg

I et intervju med Dagens Næringsliv uttaler han seg om utviklingstrekk: – Sesongfaktorene endrer seg noe. Desember er fortsatt årets største måned i varehandelen – men den relative betydningen har falt fra 80-tallet, da den lå 60 prosent over andre måneder. Nå ligger den 30 prosent over, og det nye er at Black Friday, i slutten av november, har styrket trenden ytterligere.

– En annen sesongfaktor er at august ser ut til å utvikle seg til en viktig måned for møbelbransjen. Det har sammenheng med at skattepengene kommer tidligere enn før.

Mer normalt for møbler

På konjunkturseminaret så Haartveit for seg en mer normal prisutvikling  fremover, enn vi har hatt de siste par årene,. – Denne prisveksten har gitt økt omsetning, samtidig som volumene har gått ned. Men det er variasjoner innenfor bransjen. High-end går bra, men bransjen møter stadig sterkere konkurranse fra netthandel og elektro på kjøkken.

Anslaget for verdivekst i 2016 er 3 prosent, og for inneværende år 4 prosent. Møbelbransjen omsatte i 2015 for 18 milliarder kroner, og for en halv milliard mer, slår anslaget til.

Trenger en politikk for vekst

Handelen sysselsetter 360.000 ansatte. Utviklingen i varehandelen er en god indikator for utviklingen i norsk økonomi, fremholdt Haartveit.

Vibeke Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke, uttrykte bekymring over at det skapes for få nye arbeidsplasser. – Vi trenger en politikk for vekst, ikke måtehold, sa hun under samme seminer.

– Den mest negative trenden ser vi blant menn mellom 25 og 29 år, hvor andelen i arbeid har sunket dramatisk de siste 10 årene. Det skjer samtidig som vi går inn i en tid med store omstillinger hvor det er forventet at over 30 prosent av de tradisjonelle arbeidsplasser i Norge kan forsvinne som følge av automatisering og digitalisering.

– Det haster å få på plass en god vekstpolitikk som legger til rette for omstilling. Norske arbeidsgivere står også ovenfor store muligheter om man tar i bruk mulighetene teknologien gir oss. Men teknologien vil ikke automatisk føre til en sysselsettingsvekst, sa Madsen.

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev