Bjørn Waage, Magnor Glassverk blir ny styreleder - avtroppende styreleder Jon Daniel Nesje til høyre. Designindustrien i Norsk Industri avholdt

    • Publisert: 04 mai 2018
    • Tekst: Knut Skoe
Bjørn Waage, Magnor Glassverk blir ny styreleder – avtroppende styreleder Jon Daniel Nesje til høyre.

Designindustrien i Norsk Industri avholdt sitt årsmøte 27. april. Årsmøtet hadde miljø og offentlige anskaffelser som viktig diskusjonssak, ved siden av å velge nytt styre til bransjeforeningen.

Årsmøtet ble åpnet med en diskusjon omkring krav til miljø ved offentlige anskaffelser, og politisk rådgiver Hildegunn Hansen (Frp) deltok for å høre bransjens synspunkter. Det siste året har vært krevende spesielt for møbelleverandører, og hele bransjen fra produsenter til forhandlere har protestert på at flere har stilt krav om miljømerke. Mange norske leverandører/produsenter har satset på ISOs EPD-dokumentasjon og flere har andre ordninger, og noen har Svanemerkede produkter.

Flere miljøordninger

I møtet ble det igjen understreket at bransjen ønsker at miljøprestasjon skal belønnes og stilles krav om, men at det skal være åpent for å dokumentere dette med flere miljøordninger. Det kan ikke bli slik at miljømerker type 1, som Svanen, skal ha en monopolsituasjon. Det fremmer verken miljøet eller gir en god konkurranse. Møbelindustrien har investert i å ta frem produkter med et lavt miljøfotavtrykk bl.a. CO2-avtrykk, og det er viktig at anbud stiller krav om miljøprestasjon og ikke dokumentasjon.

Valg av nytt styre

Etter miljødiskusjonen behandlet årsmøtet de vanlige årsmøtesaker og valgte nytt styre. Som ny styreleder ble Bjørn O. Waage, adm. dir. på Magnor Glassverk, valgt for to år. Han overtok for Jon Daniel Nesje, som har vært styreleder siden 2012 og hadde takket nei til gjenvalg.

Ivar Sandnes, adm. dir. i Fora Form, ble valgt som nytt styremedlem. Han erstatter Anders Bøen Gravdal, Hardanger Bestikk, som ikke ønsket gjenvalg. Nestleder i styret Ove Rogne, CEO i Northern.no, og styremedlemmene Jan-Trygve Jensen (adm. dir. Hilding Anders Norway) og Vibeke Aanning Aarseth (adm. direktør Formfin Møbler) var ikke på valg og fortsetter i styret.

Av styrets møtende vararepresentanter ble 1. vararepr. CEO Lars I. Røiri (Flokk) og 2. vara adm. direktør Olav Holst-Dyrnes (Ekornes) begge gjenvalgt, mens Sonja Djønne, daglig leder Heymat AS ble ny 3. vararepresentant. Hun erstatter Yvonne Aasbø, Huldresølv AS, som gikk ut av styret.

Styret ser etter årsmøtet for perioden 2018-19 slik ut:

Adm. dir. Bjørn O. Waage, Magnor Glassverk AS, Magnor, styreleder

CEO Ove Rogne, Northern.no AS, Oslo, nestleder

Adm. dir. Jan-Trygve Jensen, Hilding Anders Norway AS, Svelvik, styremedlem

Adm. dir. Vibeke Aaning Aarseth, Formfin Møbler AS, Hundeidvik, styremedlem

Adm. dir. Ivar K. Sandnes, Fora Form AS, Ørsta, styremedlem

CEO Lars I. Røiri, Flokk AS, Oslo/Røros, 1. vararepr. med møteplikt

Adm. dir. Olav Holst-Dyrnes, Ekornes ASA, Sykkylven, 2. vararepr.

Daglig leder Sonja Djønne, Heymat AS, Mo i Rana, 3. vararepr.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev