For å markere oppstarten av Handelens Miljøfond gis 2,5 millioner til utvikling og drift av Ryddeportalen til Hold Norge Rent. Denne brukes av frivillige som rydder norskekysten.
GAVE: Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge rent (t.v.) og Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond.
GAVE: Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge rent (t.v.) og Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond.

    • Publisert: 14 mars 2018
    • Tekst: BROR WILLIAM STENDE

Gaven markerer oppstarten av Handelens Miljøfond, som blant annet har til formål å redusere plastforsøplingen. Det er Hold Norge Rent som mottar gaven, i forbindelse med at startskuddet for Handelens Miljøfond gikk 15. august ved at 50 øre per plastpose solgt av medlemmer går til fondet. Hensikten med gaven er både å takke de frivillige og styrke Ryddeportalen til Hold Norge Rent.

– Dette er gode nyheter for alle frivillige som rydder langs kysten. Nå får vi muligheten til å utvikle denne delen av virksomheten vår og koordinere arbeidet mer effektivt, sier Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent.

– De frivillige gjør en formidabel innsats med å rydde kysten vår. Vi markerer oppstarten av Handelens Miljøfond gjennom denne gaven. Vi ser frem til å utlyse midler til andre gode miljøtiltak. De første utlysningene skjer i løpet av høsten sier Peter Sundt, styreleder i Handelens Miljøfond.

BROR WILLIAM STENDE,

En fremtid uten plastproblemer

Handelens Miljøfond har som ambisjon å være Norges viktigste private bidragsyter for å løse problemer og utnytte muligheter knyttet til bruk av plast. Det er ventet at Handelens Miljøfond vil få inn 300-400 millioner kroner per år.

Formålene til Handelens Miljøfond er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast, dvs. de samme formål som er nedfelt i et eget EU-direktiv om plastbæreposer. Handelens Miljøfond og Klima- og miljødepartementet har etablert en felles forståelse om hvordan næringslivet kan bidra til å oppfylle kravene fra EU.

– Handelens Miljøfond er glad for den tilliten Klima- og Miljødepartementet viser ved å la næringslivet selv etablere et fond som samler inn penger til miljøtiltak. Dette er en kostnadseffektiv løsning, der miljøet er den store vinneren, sier Sundt.

Handelen står samlet

Medlemmene i Handelens Miljøfond er store og små aktører innen daglig- vare- og faghandel. Medlemmene står for omkring 90 prosent av plastpose- salget i Norge. Butikker og kjeder bet-
aler en kontingent til Handelens Miljøfond basert på antall plastbæreposer.

– Vi er glade for at så mange handelsbedrifter allerede er med og bidrar, men vårt klare mål er 100% oppslutning. Vårt mål er at fondet skal bli en betydelig kraft mot plastforsøpling både i Norge og internasjonalt, sier Sundt.

Bli medlem av Handelens Miljøfond

Virke oppfordrer alle handelsmedlemmer til å melde seg inn i Handelens miljøfond.

Kontaktpersoner:

Peter Sundt, styreleder, Handelens Miljøfond (911 84 117)
Eirik Oland, daglig leder, Handelens Miljøfond (930 52 492
www.handelensmiljøfond.no

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev