Møbelbransjen, som i fjor omsatte for 17 milliarder kroner og hadde en negativ verdivekst på 0,3 prosent, er på tur
Lars Haartveit og Vibeke Hammer Madsen – glade for at de fleste kurver peker oppover igjen. (Foto: Odd Henrik Vanebo)
Lars Haartveit og Vibeke Hammer Madsen – glade for at de fleste kurver peker oppover igjen. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

    • Publisert: 22 september 2014

Møbelbransjen, som i fjor omsatte for 17 milliarder kroner og hadde en negativ verdivekst på 0,3 prosent, er på tur opp igjen.

Prognostisert vekst for inneværende år er justert til 3 prosent, og Virke våger å anslå en vekst på 5 prosent i 2015.

Det fremkom under et konjunkturseminar arrangert av Hovedorganisasjonen Virke i formiddag. Sjeføkonom Lars Haartveit pekte på flere årsaker til den forholdsvis sterke veksten i 2015 kort tid etter det bratte fallet i omsetning: Boligmarkedet vil bidra mer positivt fremover. ‘Urbane’ konsepter kommer mer og mer – også på hytta. Nyetablering trekker opp. Her nevnte Haartveit konkret IKEAS nyetablering i Ringsaker.

Forventninger til Statsbudsjettet

Samferdsel – full gass! Skatte- og avgiftsendringer som monner, ut fra de forventninger Regjeringen selv har skapt.

Det er de største forventningene Hovedorganisasjonen Virkes 8500 medlemsbedrifter har før Statsbudsjettet for 2015 legges fra 8. oktober, ifølge adm.dir. Vibeke Madsen, uttalt i innledningsforedraget på samme konjunkturseminar. Videre har de forventninger til helse og omsorg og en forenkling av rapportering.

Tall fra undersøkelsen blant Virkes medlemmer viser at andelen virksomheter som forventer skatte- og avgiftsendringer har doblet seg siden 2012. I tillegg er det et klart krav om at regjeringen må satse på samferdsel.

– At virksomhetene prioriterer disse to tiltakene gjenspeiler nok deres ønske om konkrete politiske tiltak, i en tid der det fortsatt er skyer på den økonomiske himmelen, fremholdt Madsen.

– Forventingene til Ernas første statsbudsjett er at de gir full gass på samferdsel, og særlig i byene, i tillegg til at de innfrir på løftene om vekstfremmende skatte- og avgiftsendringer, uttalte Madsen.

Vil ha skattekutt

Blant tiltakene som Madsen ønsker innfridd er et kraftig kutt i formuesskatten, fjerning av tekstiltoll og innføring av ROT-fradrag.

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev