Møbelbransjen var blant vekstvinnerne i 2012. En megatrend er at tjenester snart rykker fra varekonsum. Ledere tror prispress blir den

    • Publisert: 19 mars 2013
    • Tekst: mogi_admin

Møbelbransjen var blant vekstvinnerne i 2012. En megatrend er at tjenester snart rykker fra varekonsum. Ledere tror prispress blir den største utfordringen i 2013.

Det var hovedkonklusjonene Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke, trakk på hovedorganisasjonens konjunkturseminar mandag.

Lederne mener prispress er den største utfordringen i respektive bransjer i år, foran økende netthandel og bransjeglidning.

Andre utfordringer

Andre utfordringer som opptar lederne, ifølge Hammer Madsen, var:

• Mangel på kompetent arbeidskraft: – Det norske arbeidsmarkedet er sterkt sett fra arbeidstakernes side sammenlignet med arbeidsmarkedet i andre europeiske land

• Pensjonskostnader: – Mange virksomheter har fortsatt ytelsesbaserte pensjonsordninger som gir lite forutsigbarhet hva kostnadsutvikling angår

• Lønnsoppgjøret

• Nye konkurrenter og overetablering: – I enkelte bransjer er markedet preget av overetablering som  medfører prispress .

• Fare for fallende konjunkturer (i EU og Norge).

Vekst møbel på 4 % både i fjor og i år

Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke, tok for seg de ulike bransjene, også møbelbransjen som ser ut til å klare seg bra:

• God vekst i fjor, men store forskjeller mellom aktørene helt siden finanskrisen.

• Den høye aktiviteten i boligmarkedet en viktig driver bak utviklingen.

• Samlet sett sto prisene nær sagt stille i fjor, etter to år med prisfall.

Veksten i 2012 var på 4 prosent, og prognosen for inneværende er på samme nivå, fremholdt Virkes sjeføkonom, som listet opp tre faktorer som preger bransjeutviklingen i år:

• Boligmarkedet trekker fortsatt opp.

• ”Urbane” konsepter kommer mer og mer – også på hytta.

• Nyetableringer trekker opp.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev