Møbelbransjen omsatte for 17 milliarder (eks mva.) i 2012. Dette var en økning på 4,4 prosent fra 2011. De seks største møbelkjedene tok hånd om ca. 80 prosent av omsetningen.
Åpning av nye varehus bidro til at Living økte omsetningen med 24 prosent til 762 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)
Åpning av nye varehus bidro til at Living økte omsetningen med 24 prosent til 762 millioner kroner. (Illustrasjonsfoto: Odd Henrik Vanebo)

    • Publisert: 05 juni 2013

Det skriver Ingrid Thinn Bjerke, direktør for faghandel i Hovedorganisasjonen Virke, i en artikkel i siste nummer av Møbel&Interiør, som nå er under distribusjon:

Etter årlige vekstrater mellom 6 og 10 prosent fra 2002–2007 sørget finanskrise og generell lavkonjunktur for at omsetningen falt med 0,7 prosent eller med 100 millioner kroner fra 2007 til 2009. I 2010 økte møbelvarehusene omsetningen med 4.1 prosent og i 2011 med 5,5 prosent. I 2012 økte omsetningen med 4,4 prosent etter nedadgående tendens siste del av fjoråret.

Living og Ikea økte mest

Av de seks største kjedene var det Living og Ikea som økte omsetningen mest i fjor. Åpning av nye varehus bidro til at Living økte omsetningen med 24 prosent til 762 millioner kroner. Ikea omsatte møbler og interiørvarer for nærmere 6,1 milliarder kroner, en økning på 6,9 prosent fra året før. Økningen skyldes bl.a. at Ikea flyttet inn i nye og større lokaler i Åsane i Bergen i mai i 2012. Jysk økte omsetningen med 4 prosent til 1.405 millioner kroner i fjor, mens Skeidar og Møbelringen økte omsetningen med 3,4 og 3,1 prosent til henholdsvis 1.633 og 1.425 millioner kroner.

Skeidar hadde tre færre butikker ved utgangen av 2012 enn ved utgangen av 2011. Bohus omsatte i 2012 for 2 294 millioner kroner, 1,5 prosent mer enn i 2011.

De øvrige butikkene i møbelbransjen hadde en samlet nedgang på 0,2 prosent i 2012.

Interiør for 11 milliarder

Møbelforretninger er altså den største hovedkategorien innen møbel og interiørbransjen med en samlet omsetning på 17 milliarder kroner ekskl. mva. i 2012. Interiørforretningene omsatte samlet for nærmere 11 milliarder i samme periode.

Bransjeglidning

Bransjeglidningen medfører at også utenom faghandelsbransjene omsettes det boligtekstiler,

belysningsutstyr, servise og kjøkkenutstyr, møbler og andre interiørartikler. Totalt anslås det at

faghandelsbransjene står for 85 prosent av samlet møbel- og interiøromsetning, noe som gir en omsetning i andre bransjer på 4,8 milliarder kroner ekskl. mva.

Ved siden av faghandelsforretningene er det først og fremst dagligvareforretningene og andre butikker med bredt vareutvalg (Åhléns, Nille, Smart Club etc.), klesbutikkene, jernvarebutikkene, blomsterbutikkene og hagesentrene som omsetter møbel- og interiørprodukter.

Netthandel

Også netthandelen er økende i møbel- og interiørbransjene. Økt satsing på netthandel er synliggjort ved at både Ikea og Jysk åpnet nettbutikk i november 2012.

Importerte for 12,2 milliarder

I 2012 ble det importert møbler og deler til møbler for 12.219 millioner kroner. Dette er 9,3 prosent høyere enn i 2011 og 88 prosent mer enn det som ble importert for ti år siden. Importerte møbler står med andre ord for en vesentlig del av møbelsalget i Norge.

Møblene som importeres er hovedsakelig produsert i Europa (81,2 %) og Asia (18,4 %). Det har de siste ti årene vært en klar vridning i retning av økt importverdi fra Asia.

Sverige og Danmark dominerer

Sverige og Danmark er de enkeltlandene vi importerer mest møbler fra. I 2012 ble det importert møbler og deler til møbler for 3.425 millioner kroner fra Sverige (+8 %) og 2 114 millioner kroner (+9,1 %) fra Danmark.

I Europa eksklusive Norden er Polen (1.145 millioner kroner), Litauen (851 millioner kroner) og Tyskland (569 millioner kroner) de viktigste eksportlandene av møbler til Norge.

Asia øker sterkt

Av en total importverdi på møbler og deler til møbler fra Asia på 2 245 millioner kroner (+7,4 prosent) står Kina for 1.709 millioner kroner (+9,8 prosent) i 2012. Møbler og deler til møbler fra Vietnam, Malaysia og Indonesia har en samlet importverdi på 284 millioner kroner.

Import fra disse landene utgjør sammen med India (72 millioner kroner) de viktigste landene i Asia. De viktigste møbelgruppene som importeres, er sittemøbler (30 prosent), kontormøbler (16 prosent) og kjøkkenmøbler (10 prosent). Som i 2011, er veksten i importverdien av kjøkkenmøbler (+33,4 prosent) sterkere enn for andre møbelgrupper. Også veksten i soveromsmøbler (+19,6 prosent) er sterk i 2012 sammenlignet med året før.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev