Kles- og møbelprisene trakk inflasjonen ned I desember: Prisene på klær og skotøy falt med hele 9,6 prosent fra desember
Jeanette Strøm Fjære: – Sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall. (Foto: DNB)
Jeanette Strøm Fjære: – Sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall. (Foto: DNB)

    • Publisert: 10 februar 2017

Kles- og møbelprisene trakk inflasjonen ned I desember: Prisene på klær og skotøy falt med hele 9,6 prosent fra desember i fjor til januar i år. Møbelprisene falt 3,3 prosent. Dette skyldes trolig tilbudsaktivitet i disse bransjene.

Det skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i Markets I en markedskommentar: Kjerneinflasjonen ble 2,1 prosent i januar, mot 2,5 prosent i desember. Vi og konsensus (Reuters) hadde på forhånd ventet en kjerneinflasjon på 2,6 prosent. Norges Bank anslo 2,9 prosent i sin desember-rapport.

Importert prisvekst falt kraftig

Importprisveksten var 1,6 prosent i januar mot 2,8 prosent i desember. Nå er det tydelig at effektene av den tidligere kronesvekkelsen er på retur. Prisveksten på innenlandske varer falt fra 2,3 til 2,0 prosent i januar, mens tjenesteprisene steg. Dermed økte den innenlandske inflasjonen til 2,4 prosent.

KPI steg

KPI i alt steg med 2,8 prosent år over år i januar, mot 3.5 prosent i desember. Vi ventet 3,1 prosent, konsensus 3,0 og Norges Bank 3,2 prosent.

Vurdering: Dette var mye lavere enn ventet og gjør det vanskeligere for Norges Bank; med lav lønns- og prisvekst, men fortsatt sterk boligprisvekst som øker faren for finansielle ubalanser. Nå er inflasjonen hele 0,8 prosentenhet lavere enn Norges Bank anslo i desember og februartallet som publiseres rett før neste rentemøte vil bli svært viktig for Norges Banks rentebeslutning i mars. Høy boligprisvekst og gjeldsoppbygging i husholdningene er fortsatt argumenter mot videre rentekutt, men sannsynligheten for at Norges Bank setter renten ned i mars har definitivt økt etter dagens tall.

Markedsreaksjon: Kronekursen svekket seg og EURNOK var opp 3 øre rett etter tallene, men kom fort litt tilbake.

 

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev