Vi handlet detaljvarer på nett for over 11 milliarder kroner de åtte første månedene i 2016. Det er 14 prosent
På Ikeas service & pick-up point i Tromsø kan kundene bestille på skjermer om står klare, og hente varene samme sted noen uker senere. (Foto: Ikea)
På Ikeas service & pick-up point i Tromsø kan kundene bestille på skjermer om står klare, og hente varene samme sted noen uker senere. (Foto: Ikea)

    • Publisert: 19 desember 2016

Vi handlet detaljvarer på nett for over 11 milliarder kroner de åtte første månedene i 2016. Det er 14 prosent mer enn i samme periode året før. Butikker som selger IKT-utstyr, har derimot en nedgang i omsetningen på 2,6 prosent.

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr):

Omsetning Endring i prosent
4. termin 2015 4. termin 2016 4. termin 2015 – 4. termin 2016 2014 – 2015
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy 35 829 38 732 8,1 10,0
Engroshandel 136 176 142 548 4,7 3,0
Detaljhandel 80 242 82 166 2,4 3,6
Dagligvarehandel 28 231 29 255 3,6 3,3
Netthandel 2 497 2 902 16,2 16,4

Selv om detaljhandelen på nett øker, står netthandelen fremdeles bare for en liten del av den totale detaljhandelen i Norge: 3,6 prosent.

Totalt handlet vi for nærmere 308 milliarder kroner i detaljhandelsbutikker de åtte første månedene i år. Det er 3,1 prosent mer enn i samme periode i 2015. Den månedlige detaljomsetningsindeksen viste til sammenligning en vekst på 2,9 prosent i samme periode.

Minst vekst i Rogaland

Omsetning fordelt på fylke viser at detaljhandelsbedriftene i Rogaland har hatt klart svakest prosentvis vekst de første åtte månedene i år. Sett i forhold til samme periode året før økte omsetningen bare 0,2 prosent. Dette er betydelig mindre enn landsgjennomsnittet på 3,1 prosent. Detaljhandelen økte mest i de nordligste fylkene, sammen med Hedmark og Vest-Agder.

Omsetningsnedgang i Rogaland og Hordaland i juli og august

I juli og august (4. termin) i år ble det solgt for over 82 milliarder kroner i detaljhandelsbutikkene, 2,4 prosent mer enn i 4. termin året før. Denne perioden har Rogaland og Hordaland, som de eneste fylkene, hatt en nedgang på 0,3 prosent.

Salg av motorkjøretøyer opp 10 prosent de fire første terminene

Virksomheter som selger og reparerer motorkjøretøyer, omsatte for 160 milliarder kroner de første åtte månedene i år. Det tilsvarer en økning på nesten 14 milliarder kroner, eller 10,0 prosent, fra samme periode i fjor.

I 4. termin i år økte omsetningen for salg og reparasjon av motorkjøretøyer med 8,1 prosent i forhold til samme periode i 2015.

Engroshandel for 588 milliarder kroner

Engroshandelsbedriftene omsatte for over 588 milliarder kroner de første åtte månedene i 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,4 prosent fra samme periode året før.

I 4. termin ble det handlet for nærmere 143 milliarder kroner hos engroshandelsbedriftene, som innebærer en vekst på 4,7 prosent fra 2015.

(Kilde: SSB)

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev