Det er den røde tråden for Møbel+interiørkonferansen 2013 som arrangeres 25. april 2013. Konferansen har denne gang flyttet fra Ålesund

    • Publisert: 09 april 2013

Det er den røde tråden for Møbel+interiørkonferansen 2013 som arrangeres 25. april 2013.

Konferansen har denne gang flyttet fra Ålesund og er lagt til Radisson Blu Hotel på Holbergs plass i Oslo.  Bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri møbel+interiør regner med ny deltagerrekord:

– Gjennom foredrag fra indus­trisiden til handelssiden, supplert med en dose kreative folk, prognoser og forbrukeratferd, forsøker vi å finne svaret på dette.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil åpne konferansen og utstillingen ‘Nytt norsk’, som opptakt til en interessant debatt med noen utvalgte bransjeaktører, om hvor norsk design og merkevare går. Deretter settes søkelys på utviklingen i kontraktsmarkedet og på hvor handelskjedene går i konsumentmarkedet.

Norsk Industri møbel+interiør arrangerer Møbel- og interiørkonferansen for 10 gang i år, og har denne gangen fått med NHO Handel som medarrangør.

Møbel+interiørkonferansen er og har vært møbel- og interiør­bransjens største og viktigste møteplass. – Inntil i fjor har vi primært fokusert på leverandørbedriftene. I år har vi valgt å gjennomføre endel endringer i programmet. Fordi vi i større grad ønsker å fokusere på muligheter i møbel- og interiørbransjens verdikjede fram til forbruker er NHO Handel medarran­gør av konferansen. Dette innebærer at vi i år har inkludert relevante tema og foredragsholdere fra handelsleddet som også gjør at vi forventer større deltagelse fra møbel- og interiørkjedene.  Arrangementet er komprimert  til èn dag som avrundes med et hyggelig bransjetreff.

– Møbel- og interiørbransjen er en stor bransje i Norge med drøyt 20.000 årsverk sysselsatt i industri, handel, designere, interiørarkitekter, konsulenter og den betydelige framveksten av interiørblader og blogger. Dette er en høyinteressebransje for norske forbrukere og internasjonal forbrukerstatistikk viser at nordmenn har verdens høyeste forbruk av produkter og tjenester innen denne kategorien. Eksporten av norsk design- og merkevarer innen møbel og interiør er også betydelig, er også betydelig fremholder Egil Sundet.

For ytterligere informasjon: http://www.norskindustri.no/mobelkonferansen/

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev