Helland Møbler vinner nå innpass med to spesialutviklede hvilestoler i nye Karolinska Sykehus i Solna utenfor Stockholm. Det skjer med
Markedssjef Geir Østrem (t.v) og adm.dir. Joakim Helland med de to stolene som er klare for Karolinska.
Markedssjef Geir Østrem (t.v) og adm.dir. Joakim Helland med de to stolene som er klare for Karolinska.

    • Publisert: 15 mai 2017

Helland Møbler vinner nå innpass med to spesialutviklede hvilestoler i nye Karolinska Sykehus i Solna utenfor Stockholm.

Det skjer med den nye stolen Fjording og modellen Duun i norske Helge Taraldsens design, som  blir å finne i de 630 pasientrommene på det nye supersykehuset som åpner for fullt i 2018.

Verdens mest moderne sykehus

Supersykehus? Ja, det påstås  å bli verdens mest moderne sykehus, drevet etter helt nye prinsipper for behandling og pasientmiljø. Pasienten er satt i sentrum og kravene til de fysiske omgivelsene er høye og på mange områder annerledes enn vi har sett av sykehus tidligere. Norske Helland Møbler er altså en av bedriftene som leverer møbler til pasientrommene i det nye sykehuset. Bedriften har samarbeidet med den svenske designeren Eva Nygren om å utvikle en helt ny hvilestol som skal møte kravene i det moderne sykehuset.

– Det har vært viktig for Karolinska at møblene ikke har et sterkt institusjonspreg, forteller adm.dir Joakim Helland i Helland Møbler. Våre møbler er designet for å tjene flere hensyn. De skal på den ene siden skal de danne et miljø der mennesker kan trives. Møblene skal møte krav fra brukere med spesielle behov. Pasienter skal kunne transporteres over kortere avstander uten at stolen derved skal være som en rullestol. Enkelte kan ha nedsatt funksjonsevne, behov for å koble medisinsk utstyr til stolen, behøve forskjellige sittehøyder osv.

Spesialisert leverandør

Helland møbler er en spesialisert leverandør av funksjonelle møbler til helse og omsorgsområdet. Bedriften er derfor valgt ut på bakgrunn av sine forutsetninger for å tilby nettopp møbler med funksjoner som møter krav til god sittekomfort kombinert med de funksjonelle kravene som er særegne for sykehus. Pasientmiljøer har særlige hygienekrav. Møbler eller installasjoner skal ikke bidra til å spre smitte og må kunne være gjenstand for særlig grundig renhold.

Flere stoler aktuelle

Flere stoler i Hellands kolleksjon er aktuelle for Karolinska; hvilestolen Fjording er utviklet med Karolinska for øye, mens modellen Duun, i Helge Taraldsens design, er valgt til første innkjøpsrunde for sykehuset. – Møblene som skal brukes i pasientrommene skal ha minst mulig institusjonspreg. Interiøret skal være slik at pasienten kan bo der over tid og trives. Derfor er også de estetiske kvalitetene viktige i interiør og møbler, forteller markedssjef Geir Østrem, som har jobbet med Karolinska på dette prosjektet.

Miljøhensyn hovedtema

Miljøhensyn er et hovedtema i det nye sykehuset. Det stilles derfor de strengeste miljøkravene som følger av svenske og internasjonale standarder både for drift, bygg og produkter og innredninger. Helland er medlem av Møbelfakta og alle produktene er kvalitets- og miljøtestet etter et sett av europeiske standarder. Produktene leveres med fullstendig miljøregnskap – såkalt EPD (Environmental Product Declaration). Både bedriften og produktene må møte kravene som er en forutsetning for å kunne levere produkter til sykehuset. Stockholms läns landsting er bestiller og eier og en krevende utbygger av nye Karolinska Sykehuset.

Pasienten i sentrum

Det nye sykehuset er organisert slik at pasienten er i sentrum og behandling organisert i 7 temaområder slik at flere spesialisttjenester lettere kan samarbeide om den samme pasienten. Dette gjør at pasienten kan bo på samme rom under oppholdet på sykehuset og bidrar til at det legges sterk vekt på å skape gode miljøer for pasienter som skal oppholde seg på sykehuset over lenger perioder. Mange av rommene er også innredet med sovemulighet for pårørende.

Byggingen av Nya Karolinska Sykehuset startet i 2010. Når det står ferdig i 2018 og har det kostet 14,5 mrd kroner og skal by på det mest moderne tilbudet for pasienter i verden. Sykehuskapasiteten i Stockholm øker med 16 prosent når sykehuset er operativt i løpet av et års tid.

For fullt med også I Norge

Det er ikke bare i Sverige Helland opplever suksess.. Rett før påske ble anbudskonkurransen for leveranser av møbler til alle sykehus i Norge avgjort. Helland er selvsagt med på denne viktige avtalen også.

(Pressemelding)

Hvilestolen Duun i Helge Taraldsens design.
Hvilestolen Duun i Helge Taraldsens design.

 

 

 

 

 

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev