Eksporten av møbler og interiørprodukter – eller designprodukter - økte i første halvår 2018 med 4,9 prosent, mens importen økte med 2,9 prosent.
Egil Sundet.
Egil Sundet.

    • Publisert: 16 mars 2018
    • Tekst: EGIL SUNDET

Den moderate veksten i importen er i overenstemmelse med utviklingen i det norske markedet. Det meldes om en forsiktig utvikling i omsetningen, som spesielt gjelder dette i konsumentmarkedet. For kontraktsmarkedet (offentlig sektor, kontorer og hoteller mv.) er det en bedre utvikling så langt i 2018.

Møbler er den største gruppen i denne statistikken, og utgjør 36 prosent av import og 38 prosent av eksport. Møbler hadde en svakere utvikling enn for hele produktgruppen.

Halvparten av norsk produksjon eksporteres. En vekst på nesten 5 prosent i eksporten er gledelig tall for norsk design, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. I fjor økte også norsk produksjon med 3 prosent, mens vi ikke har tall for i år ennå. Vi har hatt en moderat lønnsutvikling og en gunstig valutakurs gjør norsk produserte varer, eller de med høyt innslag av norsk verdiskaping, konkurransedyktig i forhold til importvarer hjemme og sammenlignet med konkurrenter i eksportmarkedene, sier Sundet.

Nytt eksportprogram skal styrke norske merkevarer i Tyskland

– Vi er veldig glad for at Innovasjon Norge og DOGA nå inviterer til en pilot på Eksportutvikling, sier Egil Sundet, bransjesjef i Designindustrien. Fristen for å melde seg er 30 august og jeg forventer god interesse for denne satsingen på eksport til Tyskland. Prosjektet kalles «Nordic Living» med mål om vekst og økt eksport for design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri.

Dette pilotprosjektet kommer som en følge av Norsk Industris arbeid med Veikart for design-, merkevare og ferdigvareindustrien, sier Sundet. Et av tiltakene vi har bedt om der, som vi mangler i Norge, er nettopp en eksportutviklingsordning. Bedriftene som deltar vil få oppfølging gjennom samlinger, en-til-en rådgivning og finansiell risikoavlastning. Dette siste er den viktige nyvinningen, forteller bransjesjefen. Å få finansiell risikoavlastning gjør at flere kan satse på eksport på en systematisk og mer kraftfull måte enn i dag. I Danmark deltar om lag 1.000 danske bedrifter gjennom året via deres eksportutviklingsordning, og det er en viktig forklaring på at ferdigvareindustrien i vårt naboland har hatt en bedre utvikling og utgjør en langt større andel av dansk eksport enn norsk ferdigvareindustri, sier Sundet.

Hvor kommer varene som selges i Norge fra

Av design-, møbler og interiørprodukter som omsettes i Norge utgjør norsk produksjon ca 25 – 30 prosent. Resten drøyt 70 prosent importeres. De fem viktigste importlandene er Sverige, Danmark, Kina, Polen og Tyskland. Det er en ganske stor import fra de baltiske landene også, som samlet blander seg inn i toppen. Særlig fra disse, men også fra de fem nevnte landene, er en ganske stor del av importen fra datterselskaper av de norske produsentene, slik at andelen norske merkevarer som selges i Norge er høyere enn hva som er produsert her hjemme.

En annen interessant observasjon er at den sterke importveksten fra Kina har stoppet opp, og utvikler seg på linje med markedet generelt, påpeker Sundet. Konkurransekraften har endret seg mellom de såkalte lavprislandene, hvor Kinas er svekket.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev