– Et av smutthullene for piratkopierte designmøbler er tettet, men produktene tilbys fremdeles norske forbrukere. Bak står organiserte kriminelle. Det
Hedvig Bengston: – De lovlige virksomhetene som har brukt tid og ressurser på å bygge opp en merkevare taper enorme inntekter. (Foto: Patentstyret)
Hedvig Bengston: – De lovlige virksomhetene som har brukt tid og ressurser på å bygge opp en merkevare taper enorme inntekter. (Foto: Patentstyret)

    • Publisert: 04 oktober 2017
    • Tekst: vanebo

– Et av smutthullene for piratkopierte designmøbler er tettet, men produktene tilbys fremdeles norske forbrukere. Bak står organiserte kriminelle.

Det sier Hedvig Bengston, seniorrådgiver i Patentstyret og prosjektleder for Velgekte.no, som er norske myndigheters opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning, i et intervju med MØBEL&INTERIØR.

 Flyttet til Irland

I mange år har nordmenn kunnet kjøpe piratkopierte møbelklassikere til privat bruk, på nettsider der forhandlerne har hatt base i Storbritannia. Bakgrunnen er at Storbritannia hadde kortere opphavsrettslig vernetid for møbel- og brukskunst enn de flest andre europeiske land. Nå er loven endret, og fra og med den 28. januar 2017 er all handel med opphavsrettslig beskyttede møbler og lamper gjort ulovlig også i Storbritannia, opplyser Bengston.

– Men handelen til nordmenn fortsetter. Da Storbritannia endret sin lovgivning flyttet flere av virksomhetene som tilbyr møbelkopier til Irland. Irland har fremdeles opphavsrettsregler som gir kortere opphavsrettslig vern for masseprodusert brukskunst, enn for eksempel Norge.

– Irland er i ferd med å gjennomgå og endre opphavsrettslovgivningen sin. Det gjenstår å se om bestemmelsen om kortere vernetid for masseprodusert brukskunst kommer til å bli endret her også. Forretningsmodellen er altså at billige replikamøbler og lamper produsert i Asia sendes til Irland, bestilles på nettet av norske forbrukere og deretter sendes til Norge.

Ikke straffbart for forbruker

– Kjøp av piratkopierte møbelklassikere fra Irland er ikke straffbart for en norsk forbruker, som kjøper et begrenset antall piratkopier til personlig bruk. Men kjøp og salg av opphavsrettslig beskyttede møbler i næringsøyemed er ulovlig og straffbart i Norge, selv om møblene kommer fra eller via Irland.

– Hva som anses som ’næringsøyemed’, vil bero på en konkret vurdering av det enkelte tilfellet. En privatperson som tar inn opphavsrettslig beskyttede lamper eller møbler for videresalg, for eksempel på Finn.no eller liknende markedsplattformer vil kunne rammes av forbudet.

Forhandlere straffet i naboland

– Aktører i Sverige og Danmark brukte den samme forretningsmodellen fra Storbritannia, før loven ble endret der. De ble imidlertid funnet skyldige i ulovlig handel etter svensk og dansk lovgivning, da sakene ble bragt for domstolen av rettighetshaverne til møbel- og lampeklassikerne.

– I den svenske saken fra 2016, som omhandlet nettstedet Designers Revolt, ble bakmennene dømt til bøter og erstatning på til sammen nærmere 50 millioner kroner og fengsel på halvannet år for ulovlig salg av designkopier i Sverige, tiltros for at de formelt sett hadde forretningssete i Storbritannia.

– Domstolen fant at salget av designmøbler- og lamper uansett hadde vært ulovlig, fordi det krenket åndsverkloven og varemerkeloven i Sverige. Retten mente at de saksøkte var klar over hva de gjorde, og at virksomheten rent faktisk foregikk i Sverige og ikke i Storbritannia. Det var ikke formildende at forhandlerne hevdet at de trodde de opererte innenfor loven.

– Også i Danmark fant Østre Landsrett, i en dom fra 3. juni 2015, at møbelforhandleren Voga hadde krenket dansk opphavsrettslovgiving ved å selge kopimøbler fra Storbritannia til danske kunder. Retten kom til at krenkelsene hadde skjedd i Danmark selv om Voga hadde sete i Storbritannia. Aktiviteten hadde en slik tilknytning til Danmark at retten fant at dansk lovgivning kom til anvendelse. Dette ble resultatet tiltros for at Voga ikke lenger markedsførte seg aktivt overfor danske kunder, og selv om de ikke lenger sendte varene direkte til Danmark, men benyttet seg av en ekstern befrakter når varene ble sendt til kundene.

I Norge har salg av kopimøbler fra Storbritannia eller Irland foreløpig ikke blitt satt på spissen i en rettssak, sier Bengston til MØBEL & INTERIØR.

Les hele historien i magasinutgaven. Tegn abonnement: mobeloginterior@medievekst.no

Faksimile av et oppslag i Dagens Næringsliv for noen år siden etter at en norsk importør ble tatt i Ålesund.
Faksimile av et oppslag i Dagens Næringsliv for noen år siden etter at en norsk importør ble tatt i Ålesund.
Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev