IKEA har funnet seg vel til rette i Nydal litt nord for Hamar, og står på godfot med vertskommunen Ringsaker.
Varehussjef Jens Listrup forestod åpningen av IKEA Ringsaker 19. mars 2015 ved å sage over en tømmerstokk sammen med ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen.
Varehussjef Jens Listrup forestod åpningen av IKEA Ringsaker 19. mars 2015 ved å sage over en tømmerstokk sammen med ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen.

    • Publisert: 17 januar 2018

Da Jens Listrup sluttet som varehussjef i fjor høst uttalte han til lokale medier: –Samtidig med at IKEA har utviklet seg,har også Ringsaker utviklet seg masse.Kommunen er virkelig offensiv og samarbeidet med dem har vært veldig bra.

IKEA Nydal har utløst en sterk Big Box-effekt på Hedmarken.
IKEA Nydal har utløst en sterk Big Box-effekt på Hedmarken.

”Et godt samarbeid”

Bernhard Stangel etterfulgte Jens Listrup som varehussjef på IKEA Ringsaker. Han er opprinnelig fra Østerrikr, har jobbet nærmere 18 år i IKEA-systemet og har vært i IKEA Norge siden desember 2016, sist som NK på IKEA Slependen.

Hvordan er samarbeidet med konkurrentene i bransjen lokalt? – Vi har ingen regulære møter, men er gode naboer og kolleger. Vi har et godt samarbeid.

Er IKEA Ringsaker direkte involvert i den ekspansive næringsutviklingen i regionen, og hvordan opplever dere selv ’Big Box-effekten – også kalt IKEA-effekten? – Vi har ingen formell rolle i denne utviklingen. Vi skal jo, naturlig nok, først og fremst konsentrere oss om utviklingen av vår egen økonomi. Men det er hyggelig å bli orientert om den gode utviklingen, og vi føler naturligvis vårt samfunnsansvar som arbeidsgiver. Derfor tar vi det alltid på alvor når vi konsulteres.

I Sverige har IKEA et samarbeid med restaurantkjeden MAX, som også er på plass som nærmeste nabo i Nydal. Aktuelt med flere slike samarbeidsprosjekt? – Nei, ikke meg bekjent. Men vi er jo lokalisert i en handelspark, hvor mye skjer. I april vil Rusta åpne butikk her. Rusta er en konkurrent på deler av sortimentet. Det er en konkurranse vi ser fram til – forhåpentlig til gjensidig glede. Konkurranse er alltid sunt.

Vekst for IKEA Nydal? – Ja, tilfreds-stillende vekst i fjor – og hittil i år, sier Bernhard Stangel.

Bernhard Stangel
Bernhard Stangel

•FAKTA

’BIG BOX’-EFFEKTEN

I 2014, da flere IKEA-etableringer –bl.a. i Vestfold (mellom Larvik ogSandefjord) og på Hedmarken (i Nydali Ringsaker) – opplyste professorPer Egil Pedersen ved Høgskolen iBuskerud og Vestfold til forskningnoat det er få studier på slike etableringer i Norge. Men forskning i USAog Sverige på såkalte ’Big Box’-etableringer kan overføres til oppstartav nye IKEA-varehus.Studiene viserat slike varehus etablerer seg medlavere priser og at det fører til veksti etterspørselen. Det som er interessant er at denne veksten ser ut tilogså å komme de etablerte til gode.Når IKEA etablerer seg blir kundenemer interessert i de typene varersom IKEA selger og de andre vil ogsåmerke en økt etterspørsel.

I et intervju med forskning.no opplyste professor Per Egil Pedersen at det finnes forskning spesielt på IKEA. – Det er spesielt nyttig at to svenske forskere har lagt frem en rapport som studerer effektene av IKEA-etableringer i fire svenske kommuner. Den er nærmest genialt konstruert. Rapporten sammenligner nemlig situasjonen i kommunene der IKEA etablerte seg, med kommuner som sett fra IKEAs ståsted like gjerne kunne blitt valgt som etableringer. Og resultatene er temmelig klare:

–Etableringene har økt omsetningenav varige forbruksgoder – den typenvarer som IKEA selger – med omtrent20 prosent i etableringskommunene. Inærliggende kommuner er omsetningen upåvirket.

–Sysselsettingen i bedrifter somselger varige forbruksgoder, har øktmed minst 17 prosent i etableringskommunene, og har ikke utviklet segnegativt i nabokommunene, sier han.

Funnene tyder også på at kundene bruker mer av inntekten sin til disse varene i hele området, også i de butikkene som lå der før IKEA kom. –Det virker som de omstiller seg ogdrar nytte av etableringen, uttalteprofessoren.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev