Scheiblers pris i design 2017 på NOK 200 000,- tildeles Kristine Five Melvær. Prisutdelingen vil finne sted 7. mars kl. 12.00

    • Publisert: 19 februar 2018

Scheiblers pris i design 2017 på NOK 200 000,- tildeles Kristine Five Melvær. Prisutdelingen vil finne sted 7. mars kl. 12.00 i Auditoriet i Nasjonalgalleriet. Scheiblerstiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Stiftelsen deler årlig ut en designpris samt en pris til en kunsthåndverker. Styret innvilger også støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. Midlene som deles ut av Stiftelsen Scheibler er avkastning av verdier tilført stiftelsen gjennom avhending av Fabritiuskonsernet, som ble bygget opp av familien Scheibler. Årlig gir avkastningen stiftelsen mulighet til å dele ut 10-12 mill kr.

Kristine Five Melvær omsetter to fullverdige designutdanninger i vakre enkle og funksjonelle produkter. Hun bruker tiden aktivt på kryss og tvers av kategorier og materialer – og faglige akademiske skiller; møbler, tekstiler, glass og «tableware» – og grafisk design, kommunikasjon og emballasje. Med én Master i grafisk design og en annen i industridesign er hun sprenglærd på området og har bakgrunn for å følge produktene sine fra skissestadiet til langt inn i markedsføringen. Tidligere i karrieren var grafisk design et levebrød for å finansiere produktdesign. Nå er det produktdesign som er grunnlag for eget firma, men grafisk design henger fortsatt med i tjenestetilbudet fra enkeltmannsforetaket Kristine Five Melvær design. Vestre, Magnor, Heymat, Røros Tweed er blant bedriftene Five Melvær jobber med.

Hroar Sverre Scheibler, sønn av Hermann August Scheibler, ble født i 1888 og utdannet seg som boktrykker. Sammen med sin far overtok han eierinteressene i W. C. Fabritius & Sønner i 1921. Firmaet W. C. Fabritius & Sønner AS drev forlagsvirksomhet og grafisk produksjon fra 1844 og frem til 1991, og eiendomsvirksomhet frem til 2001. Selskapet var privat eiet av Hroar S. Scheibler frem til midten av 1950-årene da han sammen med sin kone Nanna overførte alle sine eiendeler til stiftelser.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev