Virke tok opp bruk av «førpris» og «rabattpris» i markedsføring på nettet med Forbrukertilsynet den 2. mai. Vi ser at flere utenlandske nettaktører som markedsfører varer til norske kunder og nye salgsplattformer på nettet ikke forholder seg til markedsføringslovens krav, som etterleves og følges strengt av Virkes medlemmer i handelen

    • Publisert: 20 mars 2018
    • Tekst: BROR WILLIAM STENDE

Likhet

Dette er kritisk fordi slik markedsføring er svært salgsfremmende, og særlig på nettet. Virke ba derfor Forbrukertilsynet å følge opp både utenlandske og norske nettaktører og sørge for at loven håndheves likt. En voksende del av handelen foregår på nettet, og Virke Handel er opptatt av at markedsføringsloven må følges likt i fysisk butikk og nettbutikk, og likt i alle plattformer aktørene bruker for nettsalg. Virke har fått et økende antall henvendelser fra medlemmer om markedsføring på nettet. Vi opplever at enkelte aktører som driver nettsalg ikke forholder seg til markedsføringsloven på samme måte som vi er vant til i de fysiske utsalgsstedene. Det gjelder særlig bruk av «førpris» og «rabattpris», som er salgsfremmende, særlig på nettet. Manglende etterlevelse av markedsføringsloven i salgskanaler på nettet vil både ramme forbrukeren og konkurransen i markedet.

Reelle priser

Virke Handel tok opp med Forbrukertilsynet noen eksempler på utenlandske nettaktører som markedsfører varer til norske kunder, der vi mener det er åpenbart brudd på markedsføringslovens krav til førpris, f.eks. der nye varer selges med rabatt og oppgis å ha en førpris. Førpriser skal være reelle priser og det må dokumenteres salg av varen i en periode forut for tilbudet for at dokumentasjonskravet skal være oppfylt. Virke vil komme nærmere tilbake til hvilke krav som stilles til prismarkedsføring i en senere artikkel denne våren.

Konkrete aktører

Virke Handel ba i møtet 2. mai om at Forbrukertilsynet redegjorde for hva tilsynet gjør for å sikre etterlevelse av loven. Forbrukertilsynet svarte at de er oppmerksomme på denne utviklingen og at de følger med på nye aktører på nettet. Tilsynet svarte at de vil gå på konkrete utenlandske aktører etter anmodningen fra Virke Handel. Der de utenlandske aktørene har kontorer og verdier i Norge, vil Forbrukertilsynet ha bedre forutsetninger for å iverksette sanksjoner, men tilsynet svarte at de også har metoder for å gå på utenlandske nettaktører i andre EU/EØS-land, ikke minst i Sverige. Svenske og norske forbrukertilsynsmyndigheter har et tett samarbeid. Forbrukertilsynet deltar også på EU-plan, der oppfølgingen av de store multinasjonale nettaktørene i større grad skjer.

Også Finn

Det er imidlertid ikke bare søkelys på utenlandske nettaktører. Også salgsplattformer som Finn.no er i tilsynets søkelys. Forbrukertilsynet vil, etter anmodning fra Virke Handel, ta et eget møte med Finn.no om salgsmarkedsføring og mulige brudd på markedsføringsloven.

Standarder

Virke Handel vil følge opp denne saken både overfor Forbrukertilsynet og politisk. Det er avgjørende for konkurransen at lover og regler håndheves likt mellom fysisk handel og handel på nettet, og mellom ulike salgsplattformer på nettet. Dette gjelder også krav til produktstandarder, f.eks. forbud mot miljøgifter, helseskadelige stoffer ol, samt forbrukeres rettigheter ved kjøp. På disse områdene følger Norge i stor grad EU-regler, og det er viktig at norske myndigheter håndhever reglene likt overfor alle som selger til norske kunder.

Møbel & Interiør

Dronningens gate 3
0152 OSLO
T: 21 62 78 00

Hurtigkoblinger
Møbel & Interiør Nyhetsbrev